Monthly Archives: October 2004

Atviras laiškas Arvydui Pociui, Valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui

Gerbiamasis generelani direktoriau,

Perskaičiau 2004 10 28 dienos “Lietuvos ryte” paskelbtą interviu “Išblėsęskandalai pakurstė aistras”, kuriame, be kitų dalykų, yra kalbama apie nesenaipasibaigusį ikiteisminį tyrimą bei dirbtiniai sukeltą puolimą prieš vieną išdidžiausių Lietuvos bendrovių AB “Lietuvos telekomas”.

Nors savo susirūpinimą dėl Jūsų viešų samprotavimų spaudoje jau reiškiauprieš porą dienų išsiustame Jums laiške, interviu “Lietuvos ryte” skatina darkartą pasidalyti savo mintimis ir atvirai Jums užduoti keletą klausimų.

Interviu teigiate, esą, Jūsų žinomis “pasitvirtino” tai, kad “Telekomas”disponavo perterkline aparatūra, kuri reikalinga užtikrinti ne tik bendrovėsinteresus”. Noriu paklausti – kas, Jūsų supratimų, yra “pertekline aparatūra”?Ar Jūs, gerbiamasis generalini direktoriau, esate susipažinęs suLietuvos Respublikos Elektronoinių ryšių įstatymu? Ar esate susipažinęs suGeneralinės prokuratūros nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr.38-1-00090-04, kurį rengiant dalyvavo ir VSD pareigūnai? Mūsų turimuoseoficialiuose generalinės prokūraturos ir kitų atsakingų žinybų rastuose terminas“perteklinė įranga” nėra minimas.

Minėta aparatūra mės disponuojame ir šiandien. Teisėsaugos institucijos,kurios ją tyrė, patvirtino, kad ji buvo teisėtai įsigyta, buvo naudojama pagalpaskirtį, o pats įrangos naudojimas atitinka veikiančius LietuvosRespublikos ir ES įstatymus. Šio tipo įranga naudoja daugelis EuroposSąjungoje veikiančių telekomunikacijų bendrovių, ir nėra jokių žinių, apie tai,kad vietos teisėsaugos arba valstybės saugumo institucijos įžvelgtų kokių norsproblemų dėl jos naudojimo.

Jūsų teigimu, “tvirtinama, kad ta informacija nebuvo panaudota blogiemstikslams. Jeigu tai tiesa, galima tik pasidžiaugti. Tačiau šis faktas kol tarsipakibęs ore”. Maloniai prašau suprasti, kad informacijos, apie kurią yrakalbama, turinys yran standartinis ir niekuo nesiskiria nuo bet kokios kitosinformacijos, kuria šiandien savo veikloje disponuoja AB “Lietuvos telekomas”.Jeigu nuturėtume šios informacijos, kokiu būdų, Jūsų manymu, mesgalėtume išrašyti sąskaitas savo vartotojams už suteiktaspaslaugas?

Problema tėra ta, kad ši konkreti informacija atsidūrė, kaip mūsų veiklossrityje sakoma, “ne toje duomenų laikmenos eilutėje”. Tuo tarpu šį epiziodinįfaktą Jūs maksimaliai išnaudojate, kad, spėju, turėtumėte kuo pateisintinepagristą teisėsaugos institucijų puolimą prieš mūsų bendrovę ir galbutpridengtumėte asmens duomenų apsaugos poįstatyminio reglamentavimonepakankamumą.

Mūsų investuotojai ne kartą man asmeniškai yra reiškę susirūpinimą, kadbendrovės vardas toliau nepagrįstai linksniuojamas spaudoje, nors tyrimas jaupasibaigė. Ar tai reiškia, kad AB “Lietuvos telekomas” yra patekusi įteisėsaugos struktūrų tarpusavio ginčų, politinių žaidimų arba naujų įstatymųkūrimo sūkurį?

Skaitydamas Jūsų dėstomas mintis, aš, kaip Lietuvos pilietis ir įmonėsvadovas, manau, kad Lietuvoje egzistuoja kelių lygių teisingumas. Vienasšių teisingimų yra pono Arvydo Pociaus teisingumas. Dėstydamas savomintis, Jūs nesivadovaujate jokiais argumentais, įrodymais, faktais arbatyrimais ir teisinėmis išvadomis.

Iš Jūsų teiginių galima suprasti, kad “Lietuvos telekomas” arba net tyrimąvykdžiusios institucijos Jus apgaudinejo, todėl nepavyko surinkti visosmedžiagos, kuri leistų įrodyti mūsų bendrovės kaltę arba pratęsti ikiteisminįtyrimą. Jus žinote, kad ikiteisminis tyrimas yra nutrauktas ne todėl,kad nepakako medžiagos arba įrodymų, bet todėl, kad medžiagos buvo daugiau negupakankama, kad būtų įrodytas tolimesnių tyrimo žingsniųneperspektyvumas. Tai patvirtina Generalinės prokuratūrosnutarimas.

Taip pat, skaitant Jūsų samprotavimas, susidaro įspūdis, neva, “Lietuvostelekomas” neužtikrino asmens duomenų apsaugos, ir tėra laiko klausimas, kadatai paaiškės. Ar visa tai reiškia, kad Jūsų vadovaujamas Valstybės saugumodepartamentas savo veikloje vadovaujasi LR piliečiams ir juridiniams asmenimsnežinomais įstatymais, kurių pagrindu galima pradėt bet ką viešai įtarinėti irversti jausti kaltą?

Tokiais savo veiksmais žeminate mūsų įmonę, jos darbuotojus,akcininkus ir bandote įbauginti mūsų paslaugų vartotojus. Kas mūsųįmonei kompensuos tai, kad pagal šmeižikišką skundą buvo paskleista negatyviinformacija, nukentejo bendrovės įvaizdis, nuo savo tiesoginio darbo atitrauktadešimtys darbuotojų?

Paklaustas apie valstybės vadovų ir politikų pavardes, neva užrašytas antkompiuterio laikmenų, teigiate, kad “kai kurių asmenų pavardžių ten būta”.Kodėl nepasakote tiesai, kad nei valstybės vadovų, nei apskritai jokiųpavardžių nei ant laikmenų, nei laikmenose nebuvo?

Kaip įmonės vadovas tikrai žinau (turiu visas teisinės ir techninėsekspertizės išvadas), kad AB “Lietuvos telekomas” turima įranga negalifiksuoti nei vardų, nei pavardžių, nei daryti balso įrašų pokalbiųmetu. Šios įrangos neva egzistojančios galimybės užprogramuotiinformacijos rinkimą, kaupti informaciją apie konkrečius asmenis pagal jųpavardes yra visiškas prasimanymas, kurį, skleidžia asmenys, pateikę nepagristąpareiškimą Kriminalinei policijai. Kodėl nepasigilinate, dėl kokiųpriežasčių šie “operatyvinės informacijos” teikejai klaidina Jus ir Jūsųvadovaujamą žinybą?

Man labai apmaudu, kad mūsų valstybėje bet kas gali sukurptišmeižikišką skundą ir gauti teisėsaugos institucijos ar net aukščiausiopolitinio lygio palaikymą triukšmingam ikiteisminiam tyrimui pradėti.Juk Jūs asmeniškai pagal galiojančius įstatymus galęjote atsiusti VSD pareigūnąį mūsų bendrovę, kuris, informavęs įmonės vadovą, viską patikrintų, o jeigureikia, pasikviestų į pagalbą atitinkamų žinybų ekspertus. Kodėl dabarAB “Lietuvos telekomas” sąskaita stengiatės susikurti įžvalgaus VSD vadovoįvaizdį?

Mūsų bendrovės kontrolinis akcijų paketas priklauso vienai iš didžiausiųEuropos rinkoje telekomunikacijų įmonei “TeliaSonera”, kurios pagrindinisveiklos Lietuvoje tikslas yra ilgalaikės ir stabilios investicijos. Bendrovėjedirba daugiau kaip 3000 darbuotojų, mes aptarnaujame bemaž milijoną klientųvisoje Lietuvoje. Todėl atvirai pareiškių, kad mes neketiname aukotisavo reputacijos ar jos sąskaita taikstytis su neatsakingais pareigūnų veiksmaisnei dabar, nei ateityje.

Su pagarba

Arūnas Vytautas Šikšta
AB “Lietuvos telekomas” generalinis direktorius

Vilnius, 2004 m. spalio 28 d.

Atsakymas atviro laiškoautoriui p. A. Šikšta

“Lietuvos telekomas” klausosi ir savo darbuotojų

Generalinė prokuratūra “stato į vietą” VSD

Generalinės prokuratūra pareiškė, kad Valstybės saugumo departamento (VSD) komentarai ir abejonės dėl dviejų rezonansinių bylų nutraukimo teisėtumo klaidina visuomenę ir šiurkščiai pažeidžia teisėsaugos institucijų subordinaciją.

Praėjusią savaitę Generalinė prokuratūra nutraukė bylą buvusiam VSD pareigūnui Albertui Sereikai, kuris, ignoruodamas savo vadovybės nurodymus, tuometiniam prezidentui Rolandui Paksui atidavė operatyvinę alkoholio bendrovės “Alita” privatizavimo bylą.

Prokurorai nusprendė, kad šiais savo veiksmais A.Sereika nusikaltimo nepadarė. Generalinė prokuratūra praėjusią savaitę taip pat nutraukė didelį atgarsį sukėlusį ikiteisminį tyrimą dėl bendrovės “Lietuvos telekomas” turimos techninės ir programinės įrangos, kuria galima rinkti ir kaupti duomenis apie privatų asmenų gyvenimą.

Komentuodamas šiuos prokurorų sprendimus televizijai, VSD atstovas spaudai Vytautas Makauskas suabejojo Generalinės prokuratūros teisine kompetencija bei ikiteisminių tyrimų nutraukimo teisėtumu.

Generalinės prokuratūros pirmadienį išplatintame pareiškime ši VSD atstovo išsakyta pozicija vadinama “netaktiška”.

“VSD, būdama tik viena ikiteisminio tyrimo įstaigų, negali imtis obstrukcinės veiklos ir įstatymų aiškintojos vaidmens. Prokurorai vertina kolegų iš VSD darbą, tačiau linki teisingai suprasti savo vietą šalies teisinėje sistemoje bei profesionaliai dirbti visuomenės labui”, – rašoma prokurorų pareiškime.

Generalinė prokuratūra kovo mėnesį buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl VSD Alytaus padalinio viršininko A.Sereikos tarnybos įgaliojimų viršijimo, neteisėtai ir nepagrįstai perduodant operatyvinę medžiagą, tuo padarant didelę žalą departamento vykdytai operatyvinei veiklai ir konkrečiam vykdomam tyrimui.

Šį pareigūno žingsnį neigiamai įvertino ir pats VSD. Maždaug dešimtmetį VSD Alytaus padaliniui vadovavęs A.Sereika buvo atleistas iš pareigų.

Dėl atleidimo iš darbo A.Sereika yra kreipęsis į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Tačiau teismas bylos nenagrinėjo, kol sprendimo nebuvo priėmusi Generalinė prokuratūra. A.Sereika yra išrinktas Seimo nariu daugiamandatėje apygardoje pagal partijų sąrašus.

Garsioji “Lietuvos telekomo” byla buvo pradėta rugsėjį, pareigūnams gavus operatyvinės informacijos, kad ši bendrovė turi įrangos, kuri gali būti naudojama neteisėtai renkant informaciją.

Didžiausioje Lietuvos fiksuotojo ryšio paslaugas teikiančioje bendrovėje VSD, Kriminalinės policijos biuro bei Generalinės prokuratūros pareigūnai atliko kratą ir paėmė duomenų bazes.

Po kratų VSD direktorius Arvydas Pocius sakė, kad tokios įrangos naudojimas gali sukelti tam tikrą grėsmę nacionaliniam saugumui.

Generalinės prokuratūros atlikto ikiteisminio tyrimo metu paaiškėjo, kad ši programinė ir techninė įranga buvo įsigyta ir naudojama teisėtai, siekiant teisėtų tikslų – saugantis sukčiavimo ir kovojant su sukčiavimu telekomunikacijų tinkle.

BNS
2004 spalio mėn. 25 d.

 

TeliaSonera on acquisition trail, (Original headline: Teila-milliarder på vej til dansk rigmand i Rusland)

Swedish-Finnish TeliaSonera’s buy up of Russia’s third biggest mobile company, Megafon, is currently in its final stages. Danish businessman Jeffrey Peter Galmond is negotiating with TeliaSonera over  an 18 percent stake. The purchase will bring TeliaSonera’s ownership share up to 62 percent. The Nordic countries are well represented in the lucrative Russian market as Telenor has a stake in the second largest mobile company VimpelCom. The buy up will give the TeliaSonera share a much-needed boost. “In the Nordic countries and the Baltic states Telia’s growth curve looks like a Swedish crisp bread. It is flat,” says telecom analyst John Strand from Strand Consult.

Megafonecase.org

Lattelekom appeals against Competition Council’s decision on advertising

Lattelekom has appealed Competition Council’s decision that found violations in ad comparing rates for fixed-line and mobile communication services.

In the advertisement Lattelekom was comparing the rates for its fixed telecommunications with Tele2’s mobile communications, Lattelekom’s press spokesperson, Martins Langrats, said.

According to the statement of the Competition Council, mobile and fixed calls are not comparable. Lattelekom believes that both mobile and fixed communications are available to most of consumers so they can choose costs of phonecalls.

Lattelekom still has not decided on whether to appeal against Competition Council’s similar decision where it satisfied the claim of Tele2 on an advertisement, where calling from mobile phone if a fixed-line telephone is available, was compared to riding a cow when a horse is available.

bbn

Profit and savings lifted TeliaSonera share

TeliaSonera presents its best quarter yet with a net profit of SEK 6 bn. The message from Anders Igel was that the company is facing a breakthrough, when it will change to Internet and cellular based services in a few years. The costs will be dropped to completely new levels through rationalisations and personnel cuts. Despite an increase in customers, TeliaSonera is losing earnings on the important cell phone market, and Mr Igel expects continued price pressure. There is growth in Russia, where TeliaSonera owns 44 per cent of Megafon, in Eurasia and in Turkey. TeliaSonera’s earnings from broadband are increasing, especially in Sweden and Finland. Mr Igel did not want to comment on whether TeliaSonera is going to respond to Glocalnet’s latest broadband price challenge.

Megafoncase.org

UAB “DBS Ltd.” – susirašinejimas dėl piknaudžiavimo dial-up rinkoje pasibaige tradiciškai t.y. AB “Lietuvos telekomas” vis dar derina… ir išsiurba iš Lietuvos interneto vartotojus milionus

Pagaliau susitikome su AB “Lietuvos telekomas” atstovais.

Išsamiai paaiškinome, kad dial-up tarifai YRA konkurentu diskriminavimas. Kolegos suprato ir pažadejo, kad problema bus išspresta.

Praradome bet koki vilti, kad AB “Lietuvos telekomas” kada nors prades gerbti įstatymus.

Susipažinkite su AB “Lietuvos telekomas” plačiai praktikuojama atsirašinejimo praktika:

From Saulius.Jucas@telecom.lt  Wed Oct 27 07:15:22 2004
Return-Path: <Saulius.Jucas@telecom.lt>
Received: from srvmail1.telecom.lt (srvmail1.telecom.lt [212.59.0.206])
by kappa.e-net.lt (8.12.11/8.11.2) with ESMTP id i9R5FLav009582
for <md@e-net.lt>; Wed, 27 Oct 2004 07:15:22 +0200
content-class: urn:content-classes:message
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset=”utf-8″
X-MimeOLE: Produced By Microsoft Exchange V6.0.6567.0
Subject: RE: Re: FW: Document from scanner HP 9100C (Savanoriu 28 – 415)
Date: Wed, 27 Oct 2004 07:15:02 +0300
Message-ID: <0AE7F36B56E1614FA5A5916D4285AE7E094594C7@srvmail1.in.telecom.lt>
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
Thread-Topic: Re: FW: Document from scanner HP 9100C (Savanoriu 28 – 415)
Thread-Index: AcS7ZD1R+odAK9B+Sq2UC8NL0TP04gAdxAug
From: “Saulius Jucas” <Saulius.Jucas@telecom.lt>
To: “Moudrick M. Dadashov” <md@e-net.lt>
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-MIME-Autoconverted: from base64 to 8bit by kappa.e-net.lt id i9R5FLav009582
Status: R
X-Status: A

Simple headers
Sveiki – dial up vis dar deriname, Paruosime su laiku.
Del balso paslaugu liko tik suformuoti pasiulyma, ir issiusime

Nuo pirmadienio iseinu atostogu, taigi skambinkite telefonu jei kas.
pasiulymai kai tik bus bus bet kuriuo atveju issiusti

Pagarbiai
[UTF-8?]Saulius Jučas
tel: +370 (5) 2367261
mob: +370 (618) 83041
fax: +370 (5) 2783251

—–Original Message—–
From: Moudrick M. Dadashov [mailto:md@e-net.lt]
Sent: Tuesday, October 26, 2004 6:01 PM
To: Saulius Jucas
Subject: RE: Re: FW: Document from scanner HP 9100C (Savanoriu 28 – 415)

Sveiki, p. Sauliau

kaip del dial-up bei VoIP pasiulymu?

Gero vakaro,

M.D.
cell: +370-699-26662

On Wed, 29 Sep 2004 16:20:25 +0300, Saulius Jucas wrote
> gerai atvaziuosim 10 val gerai?
>
> —–Original Message—–
> From: Moudrick M. Dadashov [mailto:md@e-net.lt]
> Sent: Wednesday, September 29, 2004 2:40 PM
> To: Saulius Jucas
> Subject: RE: Re: FW: Document from scanner HP 9100C (Savanoriu 28 –
>  415)
>
> Sveiki,
>
> Noretum paprasyti pas mus, Stulginskio 5. Ar butu imanoma?
>
> Sekmes,
> M.D.
>
> On Wed, 29 Sep 2004 12:26:20 +0300, Saulius Jucas wrote
> > Ok, pirmadieni galima tartis
> > Jus pas mus atvaziuosite?
> > kuris mazdaug laikas tenkina?
> >
> > Pagarbiai
> > Saulius Juèas
> > tel: +370 (5) 2367261
> > fax: +370 (5) 2783251
> >
> > —–Original Message—–
> > From: Moudrick M. Dadashov [mailto:md@e-net.lt]
> > Sent: Wednesday, September 29, 2004 8:13 AM
> > To: Saulius Jucas
> > Subject: RE: Re: FW: Document from scanner HP 9100C (Savanoriu 28 –
> >  415)
> >
> > Sveiki,
> >
> > kaip del susitikimo? Gal sia savaite arba pirmadieni?
> >
> > Sekmes,
> > M.D.
> > +370-699-26662
> >
> > On Mon, 20 Sep 2004 08:59:24 +0300, Saulius Jucas wrote
> > > Sveiki pone Moudrick,
> > > Labai atsiprasau, kad ilgai neatsakinejau, gavau trauma, ir teko
> > > keleta menesiu neiti i darba. Man nepaskambinote, tai nepranesiau,
> > > kas mane pavadavo. Dabar grisiu i vezias ir susisieksiu su jumis.
> > >
> > > Pagarbiai
> > > Saulius Jučas
> > > tel: +370 (5) 2367261
> > > fax: +370 (5) 2783251
> > >
> > > —–Original Message—–
> > > From: Moudrick M. Dadashov [mailto:md@e-net.lt]
> > > Sent: Tuesday, August 31, 2004 6:45 AM
> > > To: Saulius Jucas
> > > Subject: Fw: Re: FW: Document from scanner HP 9100C (Savanoriu 28 –
> > >  415)
> > >
> > > ———- Forwarded Message ———–
> > > From: “Moudrick M. Dadashov” <md@e-net.lt>
> > > To: “Saulius Jucas” <Saulius.Jucas@telecom.lt>
> > > Sent: Mon, 2 Aug 2004 19:08:38 +0300
> > > Subject: Re: FW: Document from scanner HP 9100C (Savanoriu 28 – 415)
> > >
> > > Sveiki,
> > >
> > > kaip del susitikimo???
> > >
> > > M.D.
> > > cell: +370-699-26662
> > >
> > > On Thu, 8 Jul 2004 10:14:27 +0300, Saulius Jucas wrote
> > > > labai atsiprasome, kad tiek uztrukome su atsakymu
> > > >
> > > > Pagarbiai
> > > > Saulius Juèas
> > > > tel: +370 (5) 2367261
> > > > mob: +370 (618) 83041
> > > > fax: +370 (5) 2783251
> > > >
> > > > —–Original Message—–
> > > > From: Scanner [mailto:Scanner]
> > > > Sent: Thursday, July 08, 2004 9:52 AM
> > > > To: Saulius Jucas
> > > > Subject: Document from scanner HP 9100C (Savanoriu 28 – 415)
> > > >
> > > > —————————————————————–
> > > >
> > > > Please open the attached document.
> > > > This document was sent to you using an HP Digital Sender.
> > > >
> > > >    Sent by:                       <Scanner>
> > > >    Number of pages:              1
> > > >    Document type:                B/W Document
> > > >    Attachment File Format:       MTIFF
> > > >
> > > > For more information on the HP Digital Sender please visit:
> > > >
> > > >    http://www.digitalsender.hp.com
> > >
> > > Sent via E-Net webmail
> > > http://www.e-net.lt
> > > ——- End of Forwarded Message ——-
> > >
> > > Sent via E-Net webmail
> > > http://www.e-net.lt
> >
> > Sent via E-Net webmail
> > http://www.e-net.lt
>
> Sent via E-Net webmail
> http://www.e-net.lt

Sent via E-Net webmail
http://www.e-net.lt

Generalinė prokuratūra “stato į vietą” VSD

Generalinės prokuratūra pareiškė, kad Valstybės saugumo departamento (VSD) komentarai ir abejonės dėl dviejų rezonansinių bylų nutraukimo teisėtumo klaidina visuomenę ir šiurkščiai pažeidžia teisėsaugos institucijų subordinaciją.

Praėjusią savaitę Generalinė prokuratūra nutraukė bylą buvusiam VSD pareigūnui Albertui Sereikai, kuris, ignoruodamas savo vadovybės nurodymus, tuometiniam prezidentui Rolandui Paksui atidavė operatyvinę alkoholio bendrovės “Alita” privatizavimo bylą.

Prokurorai nusprendė, kad šiais savo veiksmais A.Sereika nusikaltimo nepadarė. Generalinė prokuratūra praėjusią savaitę taip pat nutraukė didelį atgarsį sukėlusį ikiteisminį tyrimą dėl bendrovės “Lietuvos telekomas” turimos techninės ir programinės įrangos, kuria galima rinkti ir kaupti duomenis apie privatų asmenų gyvenimą.

Komentuodamas šiuos prokurorų sprendimus televizijai, VSD atstovas spaudai Vytautas Makauskas suabejojo Generalinės prokuratūros teisine kompetencija bei ikiteisminių tyrimų nutraukimo teisėtumu.

Generalinės prokuratūros pirmadienį išplatintame pareiškime ši VSD atstovo išsakyta pozicija vadinama “netaktiška”.

“VSD, būdama tik viena ikiteisminio tyrimo įstaigų, negali imtis obstrukcinės veiklos ir įstatymų aiškintojos vaidmens. Prokurorai vertina kolegų iš VSD darbą, tačiau linki teisingai suprasti savo vietą šalies teisinėje sistemoje bei profesionaliai dirbti visuomenės labui”, – rašoma prokurorų pareiškime.

Generalinė prokuratūra kovo mėnesį buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl VSD Alytaus padalinio viršininko A.Sereikos tarnybos įgaliojimų viršijimo, neteisėtai ir nepagrįstai perduodant operatyvinę medžiagą, tuo padarant didelę žalą departamento vykdytai operatyvinei veiklai ir konkrečiam vykdomam tyrimui.

Šį pareigūno žingsnį neigiamai įvertino ir pats VSD. Maždaug dešimtmetį VSD Alytaus padaliniui vadovavęs A.Sereika buvo atleistas iš pareigų.

Dėl atleidimo iš darbo A.Sereika yra kreipęsis į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Tačiau teismas bylos nenagrinėjo, kol sprendimo nebuvo priėmusi Generalinė prokuratūra. A.Sereika yra išrinktas Seimo nariu daugiamandatėje apygardoje pagal partijų sąrašus.

Garsioji “Lietuvos telekomo” byla buvo pradėta rugsėjį, pareigūnams gavus operatyvinės informacijos, kad ši bendrovė turi įrangos, kuri gali būti naudojama neteisėtai renkant informaciją.

Didžiausioje Lietuvos fiksuotojo ryšio paslaugas teikiančioje bendrovėje VSD, Kriminalinės policijos biuro bei Generalinės prokuratūros pareigūnai atliko kratą ir paėmė duomenų bazes.

Po kratų VSD direktorius Arvydas Pocius sakė, kad tokios įrangos naudojimas gali sukelti tam tikrą grėsmę nacionaliniam saugumui.

Generalinės prokuratūros atlikto ikiteisminio tyrimo metu paaiškėjo, kad ši programinė ir techninė įranga buvo įsigyta ir naudojama teisėtai, siekiant teisėtų tikslų – saugantis sukčiavimo ir kovojant su sukčiavimu telekomunikacijų tinkle.

BNS
2004 spalio mėn. 25 d.

 

„Sekimo“ skandalas baigėsi – „Lietuvos telekomas“ nevykdė ir nevykdo neteisėtos veiklos


 Rosvaldas GORBAČIOVAS

Generalinės prokuratūros vadovaujama tyrimo grupė nustatė, jog AB „Lietuvos telekomas“ nevykdė neteisėtos veiklos, susijusios su asmens privataus gyvenimo neliečiamumu. Įvairių teisėsaugos institucijų atstovai nustatė, kad tirta programinė ir techninė įranga įsigyta ir naudota teisėtai, siekiant teisėtų veiksmų – saugantis ir kovojant su sukčiavimu telekomunikacijų tinkle.

 

AB „Lietuvos telekomas“ generalinis direktorius Arūnas Šikšta, komentuodamas Generalinės prokuratūros sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, išreiškė viltį, jog didelį atgarsį visuomenėje sukėlęs taip vadinamas „sekimo“ skandalas pagaliau baigsis.

 

Šio skandalo metu „Lietuvos telekomą“ buvo mėginama kaltinti ir politinių partijų, ir bankų, ir asmenų sekimu, ir pokalbių pasiklausymu bei kitais nerealiais dalykais. Nė vienas iš šių gandų nepasitvirtino.

 

„Norėčiau pabrėžti, ką ne kartą jau esu sakęs, kad „Lietuvos telekomas“ netarnauja niekam, išskyrus klientų, akcininkų ir visuomenės interesams. Mus, kaip vieną didžiausių mokesčių mokėtoją, stebina tai, kad užsienio kapitalo įmonę, investavusią Lietuvoje milijardus ir labdarai kasmet skiriančią milijonus litų, neaišku dėl kieno interesų buvo mėginama įtraukti į šmeižto ir nepagrįstų kaltinimų sūkurį“, – sakė Arūnas Šikšta.

Pasak „Lietuvos telekomo“ generalinio direktoriaus, tokie dirbtini skandalai neprisideda prie verslo aplinkos gerinimo ir menkina Lietuvos, kaip palankios investicijoms šalies, įvaizdį.

Atviras laiškas Arvydui Pociui, Valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui

Atsakymas atviro laiško autoriui p. A. Šikšta

Subliuškusio skandalo padarinia

Lietuvos rytas

Generalinė prokuratūra užvakar netikėtai nutraukė skandalą ne tik šalyje, bet ir užsienyje sukėlusį ikiteisminį tyrimą dėl bendrovės “Lietuvos telekomas“ techninės bei programinės įrangos naudojimo.

Jei tikėtume prokurorais, niekas nieko, pasinaudodamas “Lietuvos telekomo“ įranga, nesekė, niekam informacija nebuvo perduodama. Nacionaliniam saugumui taip pat jokios grėsmės nebuvo keliama, o programinė bei techninė įranga, dėl kurios buvo atliktos kratos, teisėta.

Neaišku liko tiktai vienas, bet labai svarbus dalykas – kodėl tada buvo sukeltas triukšmas, apjuodinęs vienos didžiausių šalyje, Londono akcijų biržoje kotiruojamos užsienio kapitalo įmonės reputaciją?

Antra, jeigu “Lietuvos telekomas“ nekaltas, tuomet kalti teisėsaugininkai – dėl neaišku kuo remiantis sukelto skandalo. Bet apie ikiteisiminį tyrimą dėl pareigūnų veiksmų prokurorai neužsiminė nė puse žodžio.

Kita vertus, ar iš tiesų kratos surengtos be reikalo? ???Lietuvos rytas“ turi žinių, kad Valstybės saugumo departamentas (VSD) nesutinka su prokurorų sprendimu nutraukti tyrimą.

Koks buvo tikrasis kratų telekome motyvas? Jeigu šis motyvas pagrįstas įkalčiais, kodėl byla nutraukta taip pat staiga, kaip ir pradėta?

Kol kas visuomenė nežino nei kratų telekome motyvų, nei įkalčių, todėl lieka manyti, jog prokurorų motyvas nutraukti ikiteisminį tyrimą grįstas tuo, jog ???Lietuvos telekomas“ teisėsaugos buvo užpultas nepagrįstai.

Bet jei yra taip, kaip sako prokurorai, tokie antpuoliai prieš verslo įmones turėtų būti vertinami ir kaip išpuolis prieš teisinę valstybę.

Turėtų, bet nėra taip vertinami, nors akcija ???Lietuvos telekome“ – ne išimtis, o greičiau taisyklė. Tokių teisėsaugos veiksmų ypač padaugėja artėjant rinkimams.

Lygiai taip pat tyliai jau nurimo ir kitas prieš rinkimus į Seimą sukeltas sąmyšis dėl Kauno mafijos veržimosi į politiką.

Nors iškviestas pas Seimo pirmininką policijos vadovas V.Grigaravičius raportavo A.Paulauskui, kad Kauno banditų atstovai bando patekti į Seimą, po kiek laiko buvo tyliai paskelbta, jog jokio pavojaus valstybei nėra.

Nei šiuo, nei “Lietuvos telekomo“ atveju niekam taip ir neparūpo ištirti, kodėl skandalas apskritai kilo, nors nuo pat pradžių buvo aišku – jokiais faktais nepagrįstos žinios, ypač kai jos paskelbiamos rinkimų įkarštyje, prasilenkia su teisinės valstybės principais, įvelia teisėsaugą į politinių kovų verpetą.

Lyg tyčia kratos “Lietuvos telekome“ taip pat buvo surengtos po V.Grigaravičiaus apsilankymo pas A.Paulauską, nors policijos generalinis komisaras nėra atskaitingas Seimui.

Du V.Grigaravičiaus susitikimai su A.Paulausku per porą savaičių ir du po jų kilę skandalai – pakankamas pagrindas manyti, jog policijos vadovas vykdė šio politiko valią.

Tai prieštarauja vienam svarbiausių teisinėje valstybėje valdžių atskyrimo principui. Kodėl netgi po prezidento apkaltos jis toliau pažeidinėjamas?

Derėtų išsiaiškinti ir tai, kodėl Seimo pirmininkui ištikimi teisėsaugos vadovai, sukėlę didžiulį triukšmą, prieš tuos pat rinkimus staiga nutraukė tyrimą?

Galbūt jis nuėjo per toli? Buvo surasta per daug arba ne tai, ko tikėtasi, tad gelbėdami savo klaną prokurorai mėgina viską užglaistyti?

Jeigu teisėsauga dirbtų vadovaudamasi tik įstatymais, tokių klausimų nekiltų. Bet Lietuvoje daug bylų pradedama ir pabaigiama tik po to, kai teisėsaugos vadovai apsilanko aukštų politikų kabinetuose.

Prieš kelerius metus VSD apkaltino neaiškios kilmės pinigų naudojimu lošimų organizavimo bendrovę ???Olifėja“. Nė vienas kaltinimas vėliau nebuvo įrodytas. Įmonei mestas šešėlis liko tik jos pačios problema.

Vykdydama politikų užsakymus prokuratūra ne vienerius metus įnirtingai atakavo “Lietuvos ryto“ dienraštį, pasirinkusi savo taikiniu jo remiamą sostinės krepšinio klubą.

Nė vienas kaltinimų nepasitvirtino, per penkerius metus teismo nepasiekė nė viena įnirtingai kurpta byla.

Prokuratūros vadovai netgi nesugeba rišliai paaiškinti, kodėl jie skyrė karui su ???Lietuvos rytu“ tiek jėgų, laiko ir mokesčių mokėtojų lėšų.

Mat politikuojančios teisėsaugos tyrimai turi vieną dėsningumą – po kiek laiko paaiškėja, kad jokio pagrindo kaltinimams nėra.

Manipuliavimas teisėsaugos duomenimis, jos galimybėmis, įkalčių imitavimas tampa įprastu politikų veiklos metodu. Jei būtų kitaip, prokuratūros, VSD ar policijos vadovai neskelbtų apie nusikaltėlius, dar nė nepradėję tirti padaryto nusikaltimo.

Kai teisėsaugos veiklos gairės gaminamos pagal politikų skonį, neverta stebėtis jos neveiklumu net tuomet, kai nusikaltimas akis bado. Tapusi nuolankia politinių skandalų virtuvės pagalbine darbininke policija ir prokuratūra liko tiktai pasyvi rinkėjų balsų pirkimo faktams.

“Vyksta tyrimas“, – praneša policija, praėjus savaitei po balsų pardavėjų ir pirkėjų sulaikymo. JAV tokiu atveju jau būtų įvykęs teismo procesas. Mūsų policija laukia: jei laimės balsą pirkusiojo partija, byla bus tyliai nutraukta.

Tyli ir Mokesčių inspekcija, nors ne vieno kandidatuojančio į Seimą verslininko turto ir pajamų deklaracijos galėtų būti pavyzdys, kaip atpažinti šešėlinės ekonomikos veikėjus.

Bet inspekcija lyg vandens į burną prisisėmusi.

Grįžtant prie “Lietuvos telekomo“ veiklos ikiteisminio tyrimo, tenka pažymėti, jog nuo teisėsaugos išpuolių niekas ir ateityje nėra apsaugotas.

Tol, kol teisėsaugos vadovai nebus už tokius išpuolius baudžiami visu įstatymo griežtumu, o bus apdovanojami ordinais, teisinės valstybės principai galios tik popieriuje.

Atviras laiškas Arvydui Pociui, Valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui

Atsakymas atviro laiško autoriui p. A. Šikšta

Competition council bans Lattelekom’s horse vs. cow advertisement

Competition council has found that Lattelekom’s print advertisement is in violation with valid regulations.

In the printed ad Lattelekom compares calling on mobile phone with riding a cow when a horse is available.

Competition council has forbidden Lattelekom to use this approach of comparing mobile and fixed calls.

The advertisement was disputed by Tele2 which said that Lattelekom had damaged its image by using its tariffs as a comparison basis.

bbn

Iconic One Theme | Powered by Wordpress