Monthly Archives: November 2003

“Lietuvos telekomo” skundas dėl dominavimo rinkoje atmestas

Vilniaus apygardos administracinis teismas ketvirtadienį atmetė “Lietuvos telekomo” skundą dėl Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) sprendimų pripažinti telekomunikacijų įmonę didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu atitinkamose telekomunikacijų rinkose.

Telekomas šį teismo sprendimą per septynias dienas gali apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Šio teismo priimtas sprendimas jau būtų galutinis ir neskundžiamas.

Pirmos instancijos teismas tokiose bylose – Vilniaus apygardos administracinis teismas – telekomunikacijų įmonės skundą atmetė, nes jis buvo pateiktas praėjus vieno mėnesio skundo pateikimo terminui.

Vilniaus apygardos administracinis teismas taip pat nutarė skundo dalį, susijusią su “Lietuvos telekomo” antrinėmis įmonėmis, palikti nenagrinėtą, kadangi skundas šių įmonių vardu buvo paduotas neįgalioto vesti bylą asmens – telekomo, o ne pačių antrinių įmonių.

ELTA
2003 lapkričio mėn. 28 d.

RRT atmetė telekomo skundą

Šiandien (2003 m. lapkričio 27 d.) Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė nutartį, kuria atmetė AB „Lietuvos telekomas” skundą dėl Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) sprendimų pripažinti AB „Lietuvos telekomas” didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu atitinkamose telekomunikacijų rinkose.

AB „Lietuvos telekomas” skundą teismui pateikė praėjus vieno mėnesio skundo pateikimo terminui. Teismas taip pat nutarė skundo dalį, susijusią su AB „Lietuvos telekomas” dukterinėmis įmonėmis, palikti nenagrinėtą, kadangi skundas šių įmonių vardu buvo paduotas neįgalioto vesti bylą asmens (AB „Lietuvos telekomas”, o ne pačių dukterinių įmonių).

Sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per 7 dienas.

Rasa Karalienė
Vyr. specialistė ryšiams su visuomene
Tel. 210 56 85

Telecoms carrier TeliaSonera plans to expand its activity in the Baltic and the Russian markets

According to the information from TeliaSonera’s President and CEO Anders Igel, Scandinavia’s largest telecoms operator TeliaSonera plans to expand its activity in the Baltic and the Russian markets.

“We plan to strengthen our presence in the Baltic countries and to keep a close eye on the current situation in Russia,” said Mr.Igel to Bloomberg.

As the development pace in the Nordic Countries is driving down, while competition is intensifying, the concern’s interest towards the Baltic countries and Russia is growing, he said.

In summer, TeliaSonera offered to buy all Latvian government shares (100 percent) in Lattelekom and Latvijas Mobilais telefons (LMT).

Now, TeliaSonera holds a 49 percent stake in Lattelekom (supplier of fixed telecoms networks and a 49 percent stake in “Latvijas Mobilais telefons”, the Latvian mobile operator.

In Lithuania, TeliaSonera owns the controlling stake in former monopoly telecoms operator Lietuvos Telekomas and mobile operator Omnitel. Scandinavia’s concern is a major shareholder in Estonia’s telecoms group Eesti Telekom. Added to this, the concern holds a 44 percent stake in Russia’s mobile operator MegaFon.

TeliaSonera’s clientele comprises nearly 9.8 million of cell phone users, 8.6 million fixed-line users, and 1.5 million of the Internet services users.

BNS

Ombudsman threatens TeliaSonera with fine

The Consumer Ombudsman «Konsumentombudsmannen» is threatening TeliaSonera with a SEK 200,000 «US$ 25,447» fine if it continues to use ADSL marketing material that does not inform customers that they must buy a SEK 1,000 modem in order to use the service. TeliaSonera had been reported to the Ombudsman by a private person.

Svenska Dagbladet

TEISĖ NAUDOTIS ESMINIAIS IŠTEKLIAIS PAGAL EUROPOS BENDRIJOS KONKURENCIJOS TEISĘ – TELEKOMUNIKACIJA

TELEKOMUNIKACIJOS

Ankstesnės kartos telekomunikacijų sektoriaus direktyvos rinkos dalyviams patekus beiįsitvirtinus rinkoje, turėtų būti skatinamas ir alternatyvių infrastruktūrųsukūrimas, o ne vien tik naudojimasis esamais tinklais.

Lietuvos telekomunikacijųsektoriaus reglamentavimo situacija įdomi ta prasme, kad senajaitelekomunikacijų įstatymo redakcijai ne visiškai atitikus ES reikalavimus,naujoje redakcijoje jis buvo suderintas su ES teisės aktais, bet pagrinde sugriežtesniu ‘senuoju’ ES reglamentavimu 249245 2002 m. kovo7 d. buvo priimtas keturių direktyvų paketas, o šio darbo tema iš jųaktualiausia Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB dėl elektroninių ryšiųtinklų ir susijusių įrenginių prieigos ir sujungimo, OJ 2002, L 108, p. 7.

250– didelę įtaką rinkoje turinčiais operatoriais. Šiems operatoriams buvo nustatyta pareiga (greta kitų pareigų) suteikti prieigą nediskriminaciniais pagrindais. Prieiga pagal dabartinės redakcijos telekomunikacijų įstatymą apibrėžiama kaip telekomunikacijų operatoriaus infrastruktūros bei paslaugų naudojimo sutartiniais pagrindais galimybė, kuri suteikiama kitoms telekomunikacijų įmonėms telekomunikacijų paslaugų teikimui255.

250LietuvosRespublikos telekomunikacijų įstatymo 2002 m. liepos 5 d. (nauja) redakcija, Žin., 2002, Nr.: 75- 3215, taip pat žr. Mindaugas Civilka, Tomas Lamanauskas,Kąturėtų žinoti naujieji operatoriai,skelbta www.itc. tf.vu.lt

251 2002m. gruodžio 5 d. Ryšių reguliavimo tarnybos įsakymas Nr. 170 “Dėl didelę įtakąviešojo fiksuoto telefono ryšio tinklų ir paslaugų rinkoje turinčių ūkiosubjektų”, Inf. Pranešimai, 2002, Nr.97-518, (ir vėlesnis pakeitimas).

252 RRTdirektoriaus 2003 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. 5 „Dėl didelę įtaką viešųjųjudriojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų rinkoje turinčių ūkio subjektų” Inf.Pranešimai, 2003, Nr.9-68. Konkurencijos teisės ir specifinio telekomunikacijųsektoriaus reglamentavimo neatskiriamumą patvirtina ir tai, kad rinkos tyrimądėl šių operatorių didelės įtakos rinkoje nustatymo atliko bendra RRT irKonkurencijos tarybos darbo grupė.

253Supra,skelbta www.itc. tf.vu.lt

Ė MATULIONYTĖ
DARBO VADOVAS: DR. IRMANTAS N
ORKUS
DARBO RECENZENTAS:MINDAUGAS CIVILKA