Monthly Archives: January 2002

Rengiama teisinė bazė telekomo monopolio pabaigai

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) planuoja priimti pluoštą rinkos dalyvių seniai lauktų teisės aktų, kurie turėtų palengvinti veiklos sąlygas telekomunikacijų operatoriams ir sudaryti jiems lygesnes galimybes konkuruoti su AB “Lietuvos telekomas”. Dokumentai taip pat turėtų apibrėžti, kokiomis sąlygomis po rinkos monopolio panaikinimo galės veikti nauji fiksuoto ryšio teikėjai.

“Planuose – krūva teisinių dokumentų, nes šioje srityje yra didelis atsilikimas”,– VŽ sakė Alfredas Basevičius, RRT Strategijos ir teisės departamento direktorius

Tarp svarbiausių operatoriams – šią savaitę ketinamos patvirtinti taisyklės, nustatančios tvarką ir sąlygas, kuriomis operatoriai gali bendrai naudotis vamzdynais, kabelių kanalais, kolektoriais ar kitais įrenginiais. Interneto teikėjai, kabelinės televizijos priekaištavo RRT, kad ši delsė priimti dokumentą.

Taip pat numatoma priimti tipinę bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį. “Ji įtvirtins vartotojo nediskrimanavimo principą, aiškiau apibrėš, pavyzdžiui, abonento atsiskaitymo už paslaugas sąlygas, kad banko išlaidas apmoka operatorius, o ne vartotojas, ir pan.”,– aiškino RRT atstovas.

II pusm. planuojama reglamentuoti fiskuoto telefono ryšio paslaugų kokybės reikalavimus.

“Ji numatys galimybę ir sąlygas, kaip po monopolio panaikinimo nauji fiksuoto ryšio operatoriai galės naudotis telekomo abonentine linija nuo telefono stoties iki abonento, kad operatoriams nereikėtų tiesti savo linijų”,– aiškino p. Basevičius.

Iki metų pabaigos bus nustatyta, ir kokios universaliosios telekomunikacijų paslaugos bus teikiamos liberalizavus rinką, kokiomis sąlygomis ir kuri iš bendrovių bus jų teikėja.

Plačiau skaitykite 2002 01 29 “Verslo žiniose” S.Migonytės straipsnyje “Rengiama teisinė bazė telekomo monopolio pabaigai”.

www.jt.lt

Raštas RRT DĖL AB “LIETUVOS TELEKOMAS” NETEISETUS VEIKSMUS – 2002.01.28 Nr. 01-28/1

Ponui TOMUI BARAKAUSKUI                                      RAŠTAS
Ryšių Reguliavimo Tarnybos                             2002.01.28 Nr. 01-28/1
Prie LR Vyriausybės direktoriui               Vilnius

DĖL AB “LIETUVOS TELEKOMAS” NETEISETUS VEIKSMUS
Gerbiamas pone Barakauskai,

Pranešame, kad nuo 2001 metų balandžio 11 dienos UAB “EUNETAS” pakeitė savo pavadinimą į UAB “VERSLO TINKLAS”. Visi kiti rekvizitai lieka tie patys.

Taip pat leiskite trumpai išdėstyti susiklosčiusias aplinkybes, susijusias su AB “LIETUVOS TELEKOMAS”. 2000-ųjų metų spalio mėnesį ši bendrovė neteisėtai išjungė mūsų telefono linijas. Tuo pat metu AB “LIETUVOS TELEKOMAS” vadovas išleido vidinį įsakymą, kuriuo remiantis nei vienas iš šios bendrovės padalinių neturėjo teisės aptarnauti mūsų organizacijos užklausas ir užsakymus dėl skirtųjų linijų įvedimo, nesuderinus su generaliniu direktoriumi. Tokiu būdu, mūsų įmonės veikla buvo stabdoma daugiau negu pusmetį. Per minėtą laikotarpį AB “LIETUVOS TELEKOMAS” neįvykdė nei vieno mūsų užklausimo skirtosioms linijoms įvesti.

Keletą mėnesių p. T. Paarma bandė priversti UAB “VERSLO TINKLAS” pasirašyti taip vadinamą garantinį raštą, kuriame mūsų įmonė turėtų pripažinti, kad pažeidė kai kurias AB “LIETUVOS TELEKOMAS” teises.

Kai p. T. Paarma suprato, kad toks spaudimas neduos jokių rezultatų, 2001 metų kovo mėnesį pasiūlė mums bendradarbiauti.  Mainais už tai UAB “VERSLO TINKLAS” turėtų atsisakyti savo pretenzijų dėl AB “LIETUVOS TELEKOMAS” neteisėtų veiksmų. Šis susitarimas buvo apiformintas atitinkamu memorandumu ir šalys įsipareigojo iki 2001 metų liepos pabaigos pasirašyti konkrečią, abiem pusėm naudingą bendradarbiavimo sutartį.

Deja, dėl AB “LIETUVOS TELEKOMAS” kaltės, šios bendradarbiavimo sutarties pasirašymas užsitęsė daugeliui mėnesių. Tik 2001 metų pabaigoje jau tapo akivaizdu, kad AB “LIETUVOS TELEKOMAS” faktiškai atsisakė savo įsipareigojimų, išdėstytų minėtame memorandume, ir naudojasi juo savo neteisėtiems veiksmams pridengti.

Atsižvelgdami į aukščiau minėtus faktus, prašome RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS  įvertinti AB “LIETUVOS TELEKOMAS” veiksmus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Pagarbiai,

Prezidentas Mudrik Dadašov

“Lietuvos telekomas” nenusižengė Konkurencijos įstatymui

Konkurencijos taryba ketvirtadienį nutraukė beveik metus trukusį tyrimą dėl bendrovės “Lietuvos telekomas” veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo reikalavimams teikiant interneto paslaugas.

Tyrimas pradėtas 2001 metų vasarį įmonei “Infostruktūra” paprašius išsiaiškinti, ar “Lietuvos telekomas”, nuo 2001 metų pradžios komutuojamomis telefono linijomis naujais tarifais pradėjęs teikti interneto paslaugas, nepažeidė Konkurencijos įstatymo ir ar šalies interneto paslaugų teikėjai gali vienodomis sąlygomis konkuruoti su “Lietuvos telekomu”.

Kaip BNS pranešė Konkurencijos tarybos atstovė spaudai Palmira Kvietkauskienė, taryba posėdyje, įvertinusi atlikto tyrimo išvadas ir nesant Konkurencijos įstatymo pažeidimo, priėmė nutarimą nutraukti tyrimą “Dėl “Lietuvos telekomo” veiksmų nustatant interneto paslaugų tarifus atitikimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus”.

Telekomas, 2001 metų pradžioje privatiems klientams pradėjęs teikti interneto paslaugas už mėnesinį 99 litų mokestį, sukėlė kitų interneto paslaugų teikėjų nepasitenkinimą. Pastarųjų klientai, naudodamiesi interneto ryšiu komutuojamomis telefono linijomis, turėdavo mokėti ne tik paslaugų teikėjui už internetą, bet ir “Lietuvos telekomui” už internete praleistą laiką vietinių pokalbių tarifais.

“Infostruktūros” nuomone, “Lietuvos telekomas”, siūlydamas kitiems interneto paslaugų teikėjams interneto prieigos komutuojama linija tarifus ir sąlygas, nesudarė galimybių gauti bent minimalų pelną bei konkuruoti šioje paslaugų rinkoje.

Anot P.Kvietkauskienės, t yrimo metu buvo aiškintasi, kaip interneto paslaugų teikėjai vertina “Lietuvos telekomo” pasiūlytus mokesčių dydžius ir sąlygas, šios paslaugos rentabilumą ir kitus paslaugos teikimo ypatumus. Tyrimo rezultatai parodė, kad interneto paslaugų teikėjai telekomo pasiūlytus mokesčių dydžius ir sąlygas vertina skirtingai.

Interneto paslaugų teikėjai mano, kad “Lietuvos telekomo” siūlomos interneto paslaugų komutuojama linija teikimo kainos interneto bendrovėms, vartotojams atsiskaitant pagal minutės tarifą už laiką, praleistą internete (901 paslauga), sudaro sąlygas rentabiliai veiklai.

Interneto paslaugų teikėjams, išskyrus bendrovę “Omnitel”, kuriems vartotojai atsiskaito pagal fiksuotą mokestį už naudojimąsi internetu ne piko valandomis (801 paslauga), ši paslauga – nuostolinga. Tačiau jie paslaugos pelningumo perspektyvas vertina atsižvelgdami į galimybes didinti tinklų panaudojimo efektyvumą.

“Omnitel”, “Bitės GSM”, “Delfi Internet” ir kitų bendrovių nuomone, galimybė naudoti ISDN linijas interneto paslaugoms teikti už fiksuotą mėnesinį mokestį ir už mokestį pagal internete praleistas minutes leidžia dirbti efektyviau.

“Vertinant atskirų interneto paslaugų teikėjų verslo ypatumus ir galimybes, “Lietuvos telekomo” nustatytas derybose su interneto paslaugų teikėjais paslaugų komutuojama telefono ryšio linija teikimo sąlygas ir kainas, yra jiems sudaromos prielaidos teikti vartotojams interneto paslaugas naudingai bei rentabiliai. Dėl šios priežasties nėra pažeidžiami Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimai”, – teigia Konkurencijos taryba.

BNS
2002 sausio mėn. 25 d.

Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą dėl “Lietuvos telekomo” veiksmų

Laidinio telefono ryšio monopolininkas “Lietuvos telekomas”, siūlydamas kitiems interneto paslaugų teikėjams interneto prieigos komutuojama linija tarifus ir sąlygas, nepažeidė Konkurencijos įstatymo.

Konkurencijos taryba ketvirtadienio posėdyje įvertinusi atlikto tyrimo išvadas, nusprendė nutraukti tyrimą.

Tyrimas buvo pradėtas valstybės įmonei “Infostruktūra” paprašius išsiaiškinti, ar AB “Lietuvos telekomas”, nuo 2001 m. pradžios komutuojamomis telefono linijomis naujais tarifais pradėjęs teikti interneto paslaugas, nepažeidė Konkurencijos įstatymo, ir ar šalies interneto paslaugų teikėjai gali vienodomis sąlygomis konkuruoti su AB “Lietuvos telekomas”.

Įtarimų, kad galėtų būti pažeistas Konkurencijos įstatymas, kilo dėl to, kad AB “Lietuvos telekomas” pradėjo privatiems klientams teikti interneto paslaugas už fiksuotą mėnesinį mokestį ir “Atviro tako” paslaugą, atsiskaitant už internete praleistą laiką.

Tyrimo rezultatai parodė, kad interneto paslaugų teikėjai AB “Lietuvos telekomas” pasiūlytus mokesčių dydžius ir sąlygas vertina skirtingai. Interneto paslaugų teikėjai mano, kad AB “Lietuvos telekomas” siūlomos interneto paslaugų komutuojama linija teikimo kainos operatoriams, vartotojams atsiskaitant pagal minutės tarifą už laiką, praleistą internete (901 paslauga), sudaro sąlygas rentabiliai veiklai.

Interneto paslaugų teikėjams, išskyrus UAB “Omnitel”, kuriems vartotojai atsiskaito pagal fiksuotą mokestį už naudojimąsi internetu ne piko valandomis (801 paslauga), ši paslauga – nuostolinga. Tačiau jie paslaugos pelningumo perspektyvas vertina atsižvelgdami į galimybes didinti tinklų panaudojimo efektyvumą.

Pavyzdžiui, uždarųjų akcinių bendrovių “Omnitel”, “Bitė GSM”, “Delfi Internet” ir kitų nuomone, galimybė naudoti ISDN linijas interneto paslaugoms teikti už fiksuotą mėnesinį mokestį ir už mokestį pagal internete praleistas minutes leidžia dirbti efektyviau.

Teikti vartotojams (fiziniams asmenims) paslaugas komutuojama linija tikslinga ir dėl to, kad ryšių kanalais naudojamasi vakare ir naktį (ne piko metu), kai juridiniams asmenims ir firmoms paprastai tokiu metu interneto ryšys nėra reikalingas.

Vertinant atskirų interneto paslaugų teikėjų verslo ypatumus ir galimybes, AB “Lietuvos telekomas” nustatytas derybose su interneto paslaugų teikėjais paslaugų komutuojama telefono ryšio linija teikimo sąlygas ir kainas, yra jiems sudaromos prielaidos teikti vartotojams interneto paslaugas naudingai bei rentabiliai.

Dėl šios priežasties, anot Konkurencijos tarybos atstovės spaudai, nėra pažeidžiami Konkurencijos įstatymo reikalavimai.

ELTA

“Lietuvos telekomas” bando abonentų kantrybę

Rugsėjo 25 dieną susimokėjusi už “Lietuvos telekomo” paslaugas vilnietė Ramunė Vitkauskienė nustebo, lapkritį gautoje sąskaitoje pamačiusi, jog yra skolinga telekomui 100 litų.

Pretenzijas priimanti tarnyba nuramino abonentę, kad problema bus išspręsta. Sprendimo ilgai laukti nereikėjo – R.Vitkauskienei gruodžio 6 dieną atjungtas telefono ryšys.

Paskambinusi pretenzijas priimančiai tarnybai telefonu 1515 ir pasiteiravusi, kodėl neteko telefono ryšio, “Lietuvos telekomo” abonentė nieko konkretaus neišgirdo. “Blogiausia, kad papasakojus apie savo problemą, skambutis peradresuojamas kitam asmeniui ir vėl viską tenka pasakoti iš naujo”, – LŽ sakė R.Vitkauskienė.

Tarnyba pranešė, kad pretenzija bus išaiškinta pagal telekomunikacijų paslaugų teikimo taisykles per 30 dienų. Tačiau R.Vitkauskienė tiek laiko laukti negalėjo.

“Per didelius vargus” gavusi vieno aukštesnę padėtį užimančio “Lietuvos telekomo” darbuotojo telefono numerį, abonentė paskambino ir papasakojo savo istoriją. Telefono ryšys atsirado jau po valandos, bet prasidėjo skambučiai iš “Lietuvos telekomo” atsiskaitymo centro, kuriais buvo primenama, kad abonentė skolinga.

Laiškai

Nusprendusi, kad iš žodžiu pareikštų pretenzijų bus maža naudos, R.Vitkauskienė savo priekaištus ir klausimus išdėstė raštu. “Išsiunčiau pretenzijas gruodžio 10 dieną dviem adresais: į “Lietuvos telekomo” Klientų aptarnavimo skyrių Vilniaus gatvėje ir į administracinį pastatą Savanorių prospekte, kadangi taip ir nesužinojau nė vieno konkretaus žmogaus, kuriam galėčiau jas adresuoti”, tvirtino R.Vitkauskienė.

Laiške telekomo abonentė pranešė, kad nėra skolininkė ir niekada nevėlavo mokėti mokesčių už paslaugas. Taip pat domėjosi, kodėl jai atjungtas telefonas ir ignoruojamos pretenzijos, pareikštos telefonu 1515. Prie laiško R.Vitkauskienė pridėjo įrodymus, kad tikrai yra susimokėjusi – mokėjimo pavedimų kopijas.

Abu egzemplioriai buvo išsiųsti registruotu paštu ir pasiekė adresatą. Turėję atsakyti į šią pretenziją per 30 dienų, telekomo atstovai to nepadarė iki šiol. Maža to, po Naujųjų metų abonentę pasiekė sausio 2 dieną “Lietuvos telekomo” išsiųstas grasinimas teismu.

Išieškos

“Lietuvos telekomo” atsiskaitymo centro išsiųstame laiške primenama, kad abonentas nesumokėjo 100 litų (iš tiesų jau sumokėtų rugsėjo mėnesį), todėl turi sumokėti iki sausio 22 dienos (t.y. iki šiandien) ir apie tai pranešti. Priešingu atveju bus nutraukta telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis, o skola išieškoma per teismą.

Ne mažiau R.Vitkauskienę išgąsdino ir kitas grasinimas įtraukti jos duomenis į AB “Lietuvos telekomas” nepatikimų klientų sąrašą – “ši informacija gali būti perduota ir kitoms suinteresuotoms institucijoms”.

“Ko gero, mano duomenys būtų perduoti mobiliojo ryšio tiekėjams, galbūt bankams. Kaip po to įrodyčiau, kad čia įvyko nesusipratimas”, – nuogąstavo R.Vitkauskienė. Laiško pabaigoje rašoma, kad papildomos informacijos reikėtų teirautis telefonu 1515. “Tai skamba kaip pasityčiojimas. Jau tiek kartų ten skambinau, norėdama kažką išsiaiškinti, viskas veltui. Vieną kartą į mano klausimą dėl pretenzijos atsakė, kad pretenzijų yra daug ir tarnyba nespėja laiku jų išnagrinėti”, – prisiminė R.Vitkauskienė.

Nesusipratimas

“Lietuvos telekomo” atstovė spaudai Diana Ročienė teigė, kad ši situacija – apmaudus nesusipratimas. “Pasirodo, viskas buvo sumokėta laiku, tačiau kreditine kortele. Toks apmokėjimo būdas Vilniaus banke nebuvo numatytas, iki šiol į mūsų sąskaitą įplaukdavo grynieji pinigai”, – teigė D.Ročienė. Būtent todėl pinigai ir buvo kurį laiką “dingę”.

Paklausta, ar dažnai pasitaiko panašių nesusipratimų, “Lietuvos telekomo” atstovė spaudai tvirtino, kad tai pirmas toks atvejis. Buvo galima išspręsti šią problemą ir anksčiau, tačiau, pasak D.Ročienės, R.Vitkauskienės pretenzijos, išsakytos telefonu 1515, nepasiekė vadovybės.

Sureaguota tik į raštu pateiktą pretenziją ir sausio 12 dieną abonentei išsiųstas “Lietuvos telekomo” viceprezidento Romualdo Degučio pasirašytas atsakymas. Ten patvirtinta, kad telefonas, kuris buvo atjungtas gruodžio 6 dieną, vėl įjungtas gruodžio 11 dieną, gavus apmokėjimą. “Laiškas registruotas, ko gero, todėl jis ir vėluoja”, – sakė D.Ročienė.

Valdas Lopeta, “Lietuvos žinios”
2002 sausio mėn. 22 d.

Nokia chosen as a main supplier of broadband IP access solution to Lietuvos Telekomas – contract will bring nationwide fast Internet services to Lithuania

Nokia and Lietuvos Telekomas, the incumbent operator in Lithuania, have signed a contract for the supply of broadband DSL network solutions to deliver fast Internet services throughout Lithuania. The installations will bring high-speed nationwide Internet connectivity to Lithuania.

Nokia was chosen as a main supplier for Lietuvos Telekomas’ ADSL solutions. The agreement covers the delivery of Nokia D50e DSLAM and related support services. Lietuvos Telekomas launched its ADSL service in May. Deliveries started in 2001 and are continuing in 2002.

“Last year we have launched ADSL service and we are developing rapidly in this area. Data communication and Internet services are our focus fields, and we need a trustworthy partner to collaborate with in order to provide high quality services,” says Tapio Paarma, General Manager, AB Lietuvos Telekomas.

“Lietuvos Telekomas marks another new customer for the Nokia Broadband IP Access solution, which allows operators to cost-efficiently rollout initial DSL-based fast Internet service in a scalable way,” says Mark Slater, Vice President Sales & Marketing, Nokia Broadband Systems.

“We look forward to helping Lietuvos Telekomas deliver reliable, robust services, beginning with fast Internet and toward rich media services,” he adds.

“For Nokia this contract is an important milestone in helping to build a modern technology based infrastructure in Lithuania,” says Björn Keto, Managing Director, UAB Nokia Lietuva.

The Nokia D50e is a flexible, two-stage ATM-transmission based DSLAM platform which allows operators to offer a complete range of DSL technologies, including ADSL and g.SHDSL from a single system. Working with Nokia’s other IP (Internet Protocol) products, the Nokia D50e helps operators to establish an optimum DSL broadband access system, taking the broadband industry from fast Internet access to interactive media and streaming video services.

AB Lietuvos Telekomas is the largest telecommunications service company in the Baltics and, at the moment, is the only legal provider of fixed telephony services in Lithuania. Main areas of the Company’s activity include fixed telephony services, network and data transmission services, Internet-related services, provision of wholesale services to other telecommunications operators and service providers as well as sales and maintenance of telecommunications equipment.
www.telecom.lt.

Nokia is the world leader in mobile communications. Backed by its experience, innovation, user-friendliness and secure solutions, the company has become the leading supplier of mobile phones and a leading supplier of mobile, fixed broadband and IP networks. By adding mobility to the Internet Nokia creates new opportunities for companies and further enriches the daily lives of people. Nokia is a broadly held company with listings on six major exchanges.

Further information:
Nokia Networks
Communications Department
Tel. +358 7180 38195
Email: nokia.networks@nokia.com

www.nokia.com

Lietuvos Telekomas
Diana Rociene, Press Officer of Lietuvos Telekomas
Tel. +370 2 36 72 99
E-mail: diana.rociene@telecom.lt

Lietuvos telekomui gresia didesnė nei 2 mln. litų bauda

“Lietuvos telekomas” trukdo kitoms įmonėms teikti internetinės telefonijos paslaugas ir teigia, jog taip pažeidžiama telekomo išskirtinė teisė į balso telefoniją. Šį konfliktą per porą savaičių turėtų išspręsti Konkurencijos taryba, tačiau internetinės telefonijos bendrovės neabejoja savo pergale ir siūlo pigesnį nei telekomas ryšį.

Nei AB “Lietuvos telekomas”, nei Konkurencijos taryba nekomentuoja telekomo kontrargumentų dėl ketinimo jam skirti daugiau kaip 2 mln. Lt baudą už trukdymą teikti internetinės telefonijos paslaugas kauniškei UAB “Interprova”. Taryba savo verdiktą, lemsiantį internetinės telefonijos ateitį, žada priimti per porą savaičių.

Konkurencijos tarybos (KT) specialistai teigia, jog tarybos ketinimas nubausti telekomą 2, 078 mln. Lt bauda, t.y. 0,2% nuo 2000-ųjų pajamų, pagrįstas 2000 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos paskelbtu komentaru “Dėl balso perdavimo interneto tinklais statuso”, kuriame komisija pareiškė, jog internetinė telefonija iš esmės netenkina balso telefonijos apibrėžimo.

“Interprova” tikisi laimėti bylą prieš “Lietuvos telekomą”, kuris prieš metus atjungė bendrovės telefonines linijas, motyvuodamas tuo, jog “Interprova” pažeidė telekomo išskirtinę teisę į balso telefoniją.

UAB “Modernių elektroninių technologijų komunikacijos” pernai pardavė apie 200 vnt. “iFone G2″ prietaisų, kuriuos prijungus prie telefono aparato galima pigiau kalbėti su pasauliu per internetą. Kaip teigė įmonių, įsigijusių šį aparatą vadovai, tai joms atsipirko per keturis mėnesius. Vidutiniškai įmonėms už pokalbius tekdavo mokėti 7-8 kartus mažiau.

Plačiau apie tai sausio 14 d. “Verslo žiniose” E. Sperauskaitės straipsnyje “Internetinę telefoniją lems Konkurencijos taryba”.

www.jt.lt

Suomija kol kas neparduos “Sonera” akcijų

Suomija šiuo metu nesidera dėl jai priklausančių 53 proc. telekomo “Sonera” akcijų pardavimo, sakė Suomijos komunikacijų ministras Kimmo Sasi.

Jo teigimu, telekomų operatoriai šiuo metu daro pertrauką konsolidacijos procese, kuri gali užsitęsti dar vienerius ar dvejus metus. Europos telekomų konsolidacija nevyksta jau metus, o dauguma 2000 metų pradžioje aktyviai investavusių bendrovių dabar daugiausiai dėmesio skiria savo įsiskolinimams, o ne galimų partnerių ieškojimui.

Suomijos “Sonera” ir Švedijos telekomas “Telia” kontroliuoja daugiau nei pusę “Lietuvos telekomo” akcijų.

BNS
2002 sausio mėn. 14 d.

“Lietuvos telekomas” pateikė Konkurencijos tarybai paaiškinimus dėl interneto telefonijos

Penktadienį “Lietuvos telekomas” pateikė savo paaiškinimus Konkurencijos tarybai dėl jam pareikštų kaltinimų piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi interneto telefonijos paslaugų rinkoje. Tyrimą dėl to Konkurencijos taryba pradėjo pernai gegužės mėnesį bendrovės “Interprova” prašymu.

Konkurencijos tarybos atstovė spaudai Palmyra Kvietkauskienė sakė, kad “Lietuvos telekomo” atsakymą pradėjo nagrinėti tarybos specialistai. Kiek tai truks, neaišku – gal dvi savaites. Ryšių bendrovės argumentus įvertins ir Konkurencijos taryba. Po to bus skelbiamas tarybos viešas posėdis, kuriame priimtas sprendimas tuo klausimu.

“Interprova” kreipėsi į Konkurencijos tarybą po to, kai “Lietuvos telekomas” 2000 metų gruodį jai išjungė telefono ir ISDN ryšį, motyvuodamas, kad ši bendrovė pažeidė telekomo išskirtines teises. “Interprova” neteko galimybės teikti interneto telefonijos paslaugas ir teigia dėl to patyrusi nuostolių.

Iš viso “Lietuvos telekomas” tokias sankcijas pritaikė trisdešimt penkioms bendrovėms.

Konkurencijos tarybos specialistų tyrimų išvadose pripažįstama, kad “Lietuvos telekomas” pažeidė Konkurencijos įstatymą, todėl ryšių bendrovę siūloma nubausti 0,2 proc. bendrųjų metinių pajamų pinigine bauda. Sprendimą dėl to turi priimti Konkurencijos taryba įvertinusi ryšių bendrovės paaiškinimus.

ELTA

“Lietuvos telekomas” pasiaiškino dėl interneto telefonijos

Penktadienį “Lietuvos telekomas” pateikė savo paaiškinimus Konkurencijos tarybai dėl jam pareikštų kaltinimų piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi interneto telefonijos paslaugų rinkoje.

Tyrimą dėl to Konkurencijos taryba pradėjo pernai gegužės mėnesį bendrovės “Interprova” prašymu. Konkurencijos tarybos atstovė spaudai Palmyra Kvietkauskienė Eltai sakė, kad “Lietuvos telekomo” atsakymą pradėjo nagrinėti tarybos specialistai.

Kiek tai truks, neaišku – gal dvi savaites. Ryšių bendrovės argumentus įvertins ir Konkurencijos taryba. Po to bus skelbiamas tarybos viešas posėdis, kuriame priimtas sprendimas tuo klausimu.

“Interprova” kreipėsi į Konkurencijos tarybą po to, kai “Lietuvos telekomas” 2000 metų gruodį jai išjungė telefono ir ISDN ryšį, motyvuodamas, kad ši bendrovė pažeidė telekomo išskirtines teises. “Interprova” neteko galimybės teikti interneto telefonijos paslaugas ir teigia dėl to patyrusi nuostolių.

Iš viso “Lietuvos telekomas” tokias sankcijas pritaikė trisdešimt penkioms bendrovėms.

Konkurencijos tarybos specialistų tyrimų išvadose pripažįstama, kad “Lietuvos telekomas” pažeidė Konkurencijos įstatymą, todėl ryšių bendrovę siūloma nubausti 0,2 proc. bendrųjų metinių pajamų pinigine bauda. Sprendimą dėl to turi priimti Konkurencijos taryba įvertinusi ryšių bendrovės paaiškinimus.

ELTA
2002 sausio mėn. 11 d.