Monthly Archives: February 2001

Aiškinamasi, ar telekomo veikla neprieštarauja įstatymams

Konkurencijos taryba pradėjo tirti, ar bendrovės “Lietuvos telekomas” veiksmai teikiant interneto paslaugas atitinka Konkurencijos įstatymo reikalavimus. “Lietuvos telekomas”, šių metų pradžioje privatiems klientams pradėjęs teikti interneto paslaugas už mėnesinį 99 litų mokestį, sukėlė daug diskusijų tarp kitų interneto paslaugų teikėjų.

Pastarųjų klientai, naudodamiesi interneto ryšiu komutuojamomis telefono linijomis, turėdavo mokėti ne tik paslaugų teikėjui už internetą, bet ir “Lietuvos telekomui” už praleistą internete laiką vietinių pokalbių tarifais.

Konkurencijos tarybos atstovė spaudai Palmira Kvietkauskienė BNS sakė, kad tyrimas buvo pradėtas valstybinės įmonės “Infostruktūra” prašymu išsiaiškinti, ar “Lietuvos telekomas”, nuo šių metų pradžios komutuojamomis telefono linijomis naujais tarifais pradėjęs teikti interneto paslaugas, nepažeidė konkurencijos, tai yra, ar šalies interneto paslaugų teikėjai gali vienodomis sąlygomis konkuruoti su “Lietuvos telekomu”.

Sausio pabaigoje Lietuvos interneto paslaugų teikėja “Delfi Internet” ir telekomunikacijų bendrovė “Bitė GSM” tapo pirmosiomis bendrovėmis šalyje, pasirašiusiomis su “Lietuvos telekomu” sutartį, leidžiančią klientams ne piko valandomis naudotis internetu už fiksuotą mėnesinį mokestį, papildomai nemokant už tai telekomui.

“Infostruktūros” rinkodaros grupės projektų vadovas Donatas Drevinskas BNS nesakė, ar “Infostruktūra” derasi su “Lietuvos telekomu” dėl interneto paslaugos už fiksuotą mokestį teikimo.

“Infostruktūra” praėjusiais metais buvo tarp bendrovių, kurios kreipėsi į Konkurencijos tarybą su prašymu ištirti, ar “Lietuvos telekomas” nepažeidė Konkurencijos įstatymo, montuodamas dažnius ribojančius filtrus į nuomojamas analogines skirtąsias linijas. Tuomet telekomas buvo pripažintas kaltu ir nubaustas 150 tūkst. litų bauda.

BNS
2001 vasario mėn. 28 d.

Susitinka Susisiekimo ministerijos ir “Lietuvos telekomo” atstovai

Ketvirtadienį Vilniuje numatytame Susisiekimo ministerijos Ryšių departamento ir “Lietuvos telekomo” (LTEL) atstovų susitikime bus aiškinamasi, ar teisėtas ryšių bendrovės ketinimas nuo vasaros vidurio įvesti 17 centų fiksuotą skambučio sujungimo mokestį. Tai teigė Susisiekimo ministerijos Ryšių departamento direktorius Jonas Ūsas.

Pasak jo, taip pat bus siekiama išsiaiškinti, ar “Lietuvos telekomas” tikrai nuo gegužės 1 dienos dar nepradės vykdyti susisiekimo ministro patvirtintų bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo taisyklių reikalavimo tarptautinių, tarpmiestinių ir vietinių telefono pokalbių trukmę skaičiuoti sekundžių tikslumu.

Iki šiol “Lietuvos telekomo” ir Susisiekimo ministerijos vadovai dėl šių problemų nuomonėmis keitėsi raštu arba ne visada diplomatiniais komentarais spaudoje.

“Lietuvos telekomo” vadovai yra paskelbę, kad pokalbių trukmė sekundžių tikslumu bus pradėta skaičiuoti nuo šių metų liepos 1 dienos. Anksčiau tai padaryti esą nėra techninių galimybių. Be to, “Lietuvos telekomas” tvirtina, kad su ankstesne Vyriausybe buvo suderinta, jog tokiu atveju ryšių bendrovė galės įvesti fiksuotą skambučio sujungimo mokestį, taikomą Europos Sąjungos šalyse.

Praėjusią savaitę susisiekimo viceministras Kazimieras Šavinis tvirtino, kad, Susisiekimo ministerijos teisininku vertinimu, “Lietuvos telekomui” išduota licencija nesuteikia teisės įvesti naują susijungimo mokestį. Viceministro teigimu, Valstybės turto fondas oficialiai pranešė, kad toks mokestis nenumatytas ir bendrovės privatizavimo metu.

J.Ūsas neatskleidė, kokius išsakys argumentus, polemizuodamas su “Lietuvos telekomo” atstovais. Žinoma, kad ryšių bendrovės generalinis direktorius yra paskyręs penkis atstovus derėtis su Susisiekimo ministerija.

Galimas dalykas, kad Susisiekimo ministerija mėgins pasiekti bent tai, kad fiksuotas skambučio sujungimo mokestis iš pradžių nebūtų toks didelis. Jis reiškia, kad, nepaisant numatytų mažesnių tarifų už vietinius pokalbius telefonu, realiai pirmosios kelios pokalbio minutės iš tikro pabrangs.

ELTA

AB ,,Lietuvos telekomas” ir UAB ,,Siemens” šiandien pasirašė sutartį dėl komutavimo įrangos įsigijimo

AB ,,Lietuvos telekomas” ir UAB ,,Siemens” šiandien pasirašė sutartį dėl komutavimo įrangos įsigijimo. Pagal šią sutartį UAB ,,Siemens” tieks ir sumontuos naują maždaug 12 mln. litų vertės įrangą Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionų skaitmeninėse stotyse.

Pagal šią sutartį UAB ,,Siemens” tieks ir iki 2001 m. pabaigos sumontuos komutavimo įrangą, kuri išplės SIEMENS EWSD skaitmeninių stočių galimybes. Daugiau nei 32000 naujų abonentų galės naudotis kokybišku skaitmeniniu ryšiu bei naujomis paslaugomis. Maždaug 4200 abonentų galės įsigyti skaitmeninio visuminių paslaugų tinklo (ISDN) liniją ir greičiau prisijungti prie interneto. Ta pačia linija kokybiškai galima perduoti ne tik balsą, bet ir siųsti duomenis, faksogramas, bendrauti vaizdo telefonu. Nuo paprastos telefono linijos ISDN linija skiriasi informacijos perdavimo būdu bei sparta. Skaitmeninio visuminių paslaugų tinklo (ISDN) linija signalai adresatą pasiekia kaip skaitmeninės informacijos srautas, kuris daug greičiau apdorojamas bei gerokai atsparesnis išorės trukdžiams.

T. Paarma pabrėžė, kad AB ,,Lietuvos telekomas” nuo 1998 metų labai pagerino tinklo kokybę, skaitmenizavimo lygis daugiau nei padvigubėjo – nuo 17 proc. 1998 m. liepą penkiuose didžiuosiuose miestuose iki 60 proc. šiandien. Iki 2001 metų pabaigos numatoma tinklą 100 proc. skaitmenizuoti penkiuose didžiuosiuose miestuose.

AB ,,Lietuvos telekomas”
AB ,,Lietuvos telekomas” yra didžiausia Baltijos valstybėse telekomunikacjų paslaugų įmonė ir šiuo metu vienintelė legali fiksuoto bendrojo ryšio paslaugų teikėja Lietuvoje (pagrindas – 1998 m. Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymas, 1997 m. AB ,,Lietuvos telekomas” veiklos licencija Nr. 174/97, viešojo Bendrovės akcijų pardavimo metu valstybės prisiimti įsipareogojimai). Pagrindinės Bendrovės veiklos sritys: fiksuoto telefono ryšio paslaugos, tinklo ir duomenų perdavimo paslaugos, su internetu susijusios paslaugos, didmeninės paslaugos kitiems telekomunikacijų operatoriams ir paslaugų teikėjams bei įrangos pardavimas ir priežiūra.

UAB ,,Siemens”
,,Siemens” dirba Lietuvoje nuo 1994 metų, pirmąją skaitmeninę stotį Lietuvoje sumontavo 1995 metais. ,,Siemens” projektuoja, gamina ir diegia moderniausią ryšių ir informacijos technologijų techniką nuo mobiliųjų ar bevielių telefonų iki galingų centrinių kompiuterių ar globalių skaitmeninių tinklų projektų įgyvendinimo. 1998 metais suformuota nauja ,,Siemens” informacijos technologijų ir ryšių produktų grupė tapo viena iš pasaulio lygio tiekėjų, galinčių pasiūlyti įvairių produktų ir paslaugų tiek ryšių, tiek informacijos technologijų srityse.

Diana Ročienė,
AB ,,Lietuvos telekomas”
atstovė spaudai,
+370 2 36 72 99
+370 86 0 11 61

Rūta Daugilytė,
UAB ,,Siemens”
marketingo asistentė,
+370 2 39 15 38
+370 86 0 26 80

Prezidentas Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriumi paskyrė T. Barakauską

Praėjus beveik dviem mėnesiams po Ministro Pirmininko teikimo Prezidentas Valdas Adamkus pirmadienį savo dekretu Tomą Barakauską paskyrė Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriumi penkeriems metams.

T.Barakauskas gimė 1970 metų gegužės 23 d. 1992 metais baigė Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą. Dirbo UAB “Fima” viceprezidentu, “Lucent Technologies” (AT&T) atstovybės Baltijos šalims direktoriumi, MGAB “Precizika” generaliniu direktoriumi. T.Barakauskas laisvai kalba ir rašo anglų bei rusų kalbomis.

Ryšių reguliavimo tarnybos steigimas numatytas Telekomunikacijų įstatyme bei Europos Sąjungos dokumentuose. Iki šiol kai kurias nacionalinio telekomunikacijų reguliavimo funkcijas atliko Susisiekimo ministerijos Ryšių departamentas ir šios ministerijos pavedimu iki praėjusių metų pavasario veikusi ir po to reorganizuota valstybės įmonė “Valstybinė radijo dažnių tarnyba”. Ryšių reguliavimo tarnybą buvo numatyta įkurti iki praėjusių metų spalio 1 dienos, tačiau tai nepavyko padaryti.

Ryšių reguliavimo tarnyba turės nustatyti telekomunikacijų paslaugų kainų ir tarifų aukščiausią ribą Telekomunikacijų įstatyme numatytais atvejais. Jos pareiga – užtikrinti, kad telekomunikacijų operatoriai nebūtų diskriminuojami ir turėtų lygias galimybes sudaryti sutartis dėl telekomunikacijų tinklo sujungimo, kad nebūtų diskriminuojami vartotojai – turėtų vienodas galimybes naudotis bendraisiais telekomunikacijų tinklais bei telekomunikacijų paslaugomis.

Tarnyba turės užtikrinti, kad bendrųjų telekomunikacijų tinklų operatoriai ir telekomunikacijų paslaugų teikėjai vykdytų įsipareigojimus, nustatytus krašto apsaugos, nacionalinio saugumo bei viešosios tvarkos palaikymo interesais, taip pat ypatingų situacijų metu.

ELTA

Susisiekimo ministerijos teigimu, telekomas neturi teisės įvesti sujungimo mokesčio

“Lietuvos telekomas” (LT) neturi leidimo įvesti 17 ct fiksuoto skambučio sujungimo mokestį, tikina Susisiekimo ministerija, susipažinusi su Valstybės turto fondo atsakymu. Tuo tarpu Konkurencijos taryba nustatė, jog Konkurencijos įstatymui neprieštarauja įpareigojimas telekomui skaičiuoti pokalbių trukmę pagal sekundes.
Susisiekimo ministerijos pareigūnai teigia, jog dėl sujungimo mokesčio deramasi nebus, tuo tarpu dėl kitų taisyklių reikalavimų gali būti kompromisų.

Plačiau skaitykite vasario 23 dienos “Verslo žiniose”, S. Migonytės straipsnyje “Leidimo sujungimo mokesčiui nėra”.

www.jt.lt

Telekomas auklėja susisiekimo viceministrą

Penktadienį “Lietuvos telekomo” bendrovė be jokios diplomatijos sukritikavo telekomunikacijų sektorių kuruojantį susisiekimo viceministrą Kazimierą Šavinį, teigdama, jog jis nėra iš esmės susipažinęs su naujomis bendrosiomis fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo taisyklėmis.

Savo ruožtu viceministras aiškina, jog buvęs ne taip suprastas.

“Lietuvos telekomas” iš žiniasklaidoje perteiktų viceministro minčių nutarė, jog K.Šavinis nesupranta neseniai susisiekimo ministro patvirtintų fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo taisyklių ir savo komentarais “sąmoningai klaidina visuomenę, pateikdamas netikslią informaciją”.

Kaip aiškinama “Lietuvos telekomo” pranešime spaudai, viceministras K.Šavinis per spaudą teigia, kad įsigaliojusios taisyklės įpareigoja AB “Lietuvos telekomas” siųsti sąskaitas abonentams į namus nuo 2001 m. vasario 1 dienos. “Lietuvos telekomo” generalinio direktoriaus Tapio Parmos (Tapio Paarma) nuomone, tai yra ne visai taip. Naujosios taisyklės numato, kad sąskaita abonentui išsiunčiama nemokamai sutartyje nurodytu adresu ir abonento pasirinktu būdu, o negavęs sąskaitos abonentas kreipiasi į paslaugos teikėją (“Lietuvos telekomas”) viešai paskelbtu nemokamu telefono numeriu dėl reikiamos informacijos gavimo.

T.Parma (Tapio Paarma) mano, kad toks viceministro elgesys sukelia vartotojų nepasitenkinimą ir nesukuria palankių sąlygų paslaugų teikėjo ir reguliuotojo funkcijas atliekančios institucijos diskusijoms.

Komentuodamas tą pranešimą K.Šavinis Eltai pareiškė: “Aš niekur aiškiai neįvardijau, kokiu būdu, kada ir kaip “Lietuvos telekomas” turi teikti abonentui sąskaitas, tik aiškinau, kad ši ryšių bendrovė turi laikytis ministro patvirtintų taisyklių. Išsigalvojimas, kad esu nurodęs sąskaitų siuntimo būdą”.

K.Šavinis patvirtino Eltai, kad, Susisiekimo ministerijos teisininku vertinimu, “Lietuvos telekomui” išduota licencija nesuteikia teisės įvesti naują susijungimo mokestį. Viceministro teigimu, Valstybės turto fondas oficialiai pranešė, kad toks mokestis nenumatytas ir bendrovės privatizavimo metu.

“Esu linkęs bendrauti ir kalbėti su telekomu. Tai akcentavau šią savaitę bendrovei nusiųstame laiške”, – sakė K.Šavinis. Pasak jo, visi klausimai su ryšių bendrove bus sprendžiami teisiniais būdais.

“Lietuvos telekomas” paskelbė, jog nuo liepos pradžios skambučių trukmė bus pradėta skaičiuoti sekundžių tikslumu ir kad vietiniai pokalbiai piko metu atpigs 25 proc. iki 9 centų, ne piko metu – 12,5 proc. iki 7 centų, o naktį, nuo 24 iki 6 valandos, ir toliau kainuos 4 centus. Tačiau kiekvienas skambutis bus apmokestintas 17 centų sujungimo mokesčiu.

ELTA
2001 vasario mėn. 23 d.

Segodnja.ru: “Россия на троих”

Рынок сотовой связи поделили между собой одна петербургская и две московские группы

В 2000 году обозначились основные игроки, которым предстоит определять облик рынка на долгие годы. Основными событиями стало значительное усиление “питерской команды”, появление еще одного игрока на прибыльном московском рынке и окончательное формирование трех группировок, намеренных покрыть своими сотовыми сетями всю Россию.  Зато компании “большой тройки” в этом году, скорее всего, получат возможность работать на всей территории страны. Об этом свидетельствует, в частности, вчерашнее высказывание министра связи Леонида Реймана, заявившего, что министерство планирует выдачу третьей лицензии на сотовую связь стандарта GSM в Северо-Западном регионе. Это означает, что обе московские группировки получат возможность выхода на рынок сотовой связи Северо-Запада. А “питерцы”, судя по всему, уже закрепились в Москве. Что же касается более отдаленных перспектив, не исключено, что глобальные слияния западных телекоммуникационных гигантов, являющихся акционерами российских сотовых компаний, приведут к тому, что через несколько лет на российском рынке на смену “большой тройке” придет компания-монополист, контролирующая весь российский сотовый рынок.

Явление триумвирата

В минувшем году произошло укрупнение игроков сотового рынка и выделились три явных лидера, которым предстоит доминировать на национальном рынке в ближайшие годы: столичный холдинг “Система Телеком”, контролирующий компании “Мобильные ТелеСистемы” (МТС), “Московская сотовая связь” (МСС) и “Персональные коммуникации” (“ПеКом”), компания “Вымпелком”, работающая под торговой маркой “Би Лайн”, и питерский холдинг “Телекоминвест”. Сегодня эти три игрока совместно контролируют более 75% российского сотового рынка.

Наиболее серьезную претензию на статус общероссийского оператора заявил питерский “Телекоминвест”, запустив амбициозный общероссийский проект “МегаФон”, объединяющий сотовые компании, работающие в стандарте GSM в различных регионах России. Осенью прошлого года неожиданно выяснилось, что этот игрок, контролирующий сегодня более 90% рынка Северо-Западного региона, без лишнего шума, скупая региональных операторов, получил возможность работы в стандарте GSM в 59 российских регионах, расположенных в пяти федеральных округах. А в Поволжье Минсвязи даже выдало питерскому оператору третью лицензию на работу в стандарте GSM. В итоге питерский холдинг стал компанией с самой большой лицензионной территорией в России, обойдя по этому показателю “Вымпелком” и “Систему Телеком”. Единственными “белыми пятнами” на карте “Телекоминвеста” стали Москва, Центральный регион и Урал. Кроме того, в минувшем году холдинг привлек стратегического инвестора, которым стала шведская корпорация “Телиа”.

Столь впечатляющие успехи за один только год могли бы показаться невероятными, если не учитывать прошлое нынешнего руководства Минсвязи – “питерской команды”, стоящей сегодня у руля отрасли. Леонид Рейман до прихода на должность министра работал в “Телекоминвесте” и на новой работе не забывает прежних коллег: аналитики неоднократно отмечали, что многие его решения отдают лоббизмом в пользу питерских операторов.

Финско-багамский дебютант

Тем временем произошло другое событие, потрясшее столичный рынок: в мае 2000 года третью лицензию на стандарт GSM в Москве получила вновь созданная компания “Соник Дуо” – “дочка” финского национального оператора “Сонера” и компании “ЦТ-Мобайл” – совместного предприятия “Центрального телеграфа” (оператора, входящего в “Связьинвест”) и загадочного багамского оффшора “Трансконтиненталь Мобайл Инвестментс”. Оффшор управляется инвестиционной группой “ЛВ-Финанс”, созданной Леонидом Рожецкиным – одним из идеологов приватизации “Связьинвеста”.

В сентябре минувшего года случился конфуз: выяснилось, что свободных радиочастот для компании “Соник Дуо” не оказалось, поскольку все частоты в диапазоне GSM заняты действующими игроками – компаниями МТС и “Вымпелком”. Минсвязи сделало еще один реверанс в пользу любимой компании, попытавшись отобрать у “Вымпелкома” и МТС часть радиочастот и передать их “Соник Дуо”. “Вымпелком” устроил скандал, и при участии властей Норвегии, Михаила Касьянова, Бориса Немцова и лично президента Владимира Путина конфликт был замят, а Минсвязи дало задний ход, подтвердив право “Вымпелкома” и МТС использовать ранее выданные радиочастоты.

Тем временем вопрос о том, на каких частотах будет работать “Соник Дуо”, остается открытым.
Помимо частот для “Соник Дуо” у “Системы Телеком” есть много интересного, что компания может предложить “питерской команде”. Гораздо больше руководство отрасли связи интересует главный ресурс “Системы” – контроль над крупнейшим оператором местной телефонной связи, компанией МГТС.

Дело в том, что “питерская команда” столкнулась с серьезными трудностями в ходе объединения почти сотни региональных “Электросвязей” в семь “окружных” мегаоператоров под началом “Связьинвеста”. Наиболее проблемным стал Центральный округ. Поскольку “Система Телеком” в 1998 году “увела” из-под “Связьинвеста” контрольный пакет МГТС, “Электросвязь” Центрального региона придется создавать без московского оператора, что не может устраивать руководство “Связьинвеста”. Если же попытаться включить МГТС в состав объединенного оператора на общих основаниях, в процессе перехода на единую акцию “Связьинвест” лишится контрольного пакета, который – из-за высокого “удельного веса” МГТС по сравнению с остальными участниками объединения – перейдет к “Системе”, на что питерская команда также, естественно, согласится не может.
Проблема состоит в том, что большинство входящих в “Систему Телеком” прибыльных компаний – таких как “МТУ-Информ”, МСС, “ПеКом”, “ПТТ-Телепорт Москва”, “Голден Лайн” и другие – контролируются холдингом именно через МГТС, поэтому уступка “Связьинвесту” доли в московской телефонной сети означала бы развал всего бизнеса “Системы Телеком”.

Все дороги ведут в Питер

Настойчивость, с которой руководство Минсвязи расчищает рынок для компании “Соник Дуо”, может иметь разные объяснения. Некоторые эксперты связывают два главных события этого года – экспансию “Телекоминвеста” и появление третьего игрока на московском рынке – в одно, утверждая, что “Соник” уготована роль того самого “окна”, через которое питерский холдинг “Телекоминвест” намерен пролезть на столичный сотовый рынок. “Оффшор, который владеет “Соник Дуо”, и есть “Телекоминвест” на московском рынке. “Соник Дуо” – это представитель “питерской команды”, – полагает аналитик ИК АТОН Надежда Голубева. В самом “Телекоминвесте” факт аффилированности с “Соник” отрицают, а проверить это невозможно – багамский “Трансконтиненталь” имеет нераскрываемый состав акционеров.

Если “Телекоминвесту” и не принадлежит доли “Соник”, возможно, что компания была создана для того, чтобы в будущем вступить в альянс с “Телекоминвестом” и в том или ином виде войти в общероссийский “МегаФон”. Обе версии звучат крайне правдоподобно, поскольку без московского рынка конструкция “МегаФона” была бы ущербна. “В рамках проекта “МегаФон” планируется развитие сетей GSM в масштабах всей России, где московский регион – один из самых привлекательных, – говорит директор по маркетингу и PR Группы операторов “Телекоминвест” Андрей Климов.

Ставки сделаны

Сегодня на российском сотовом рынке наблюдается своеобразное геополитическое равновесие. На нем представлены все три скандинавских национальных оператора: шведская “Телиа” – стратегический партнер “Телекоминвеста”, норвежский “Теленор” – “Вымпелкома”, финская “Сонера” – “Соник Дуо”. Стратегическим партнером “Системы Телеком” является немецкий оператор “Дойче Телеком”, точнее – его сотовое подразделение “Де Те Мобил”.

Большинство игроков полагают, что появление новых иностранных стратегических инвесторов на российском сотовом рынке маловероятно.

“Операторы GSM между собой, похоже, определились, – говорит гендиректор “Московской сотовой” Юрий Хромов. – Однако ежегодно появляются новые идеи по беспроводным технологиям, и здесь возможны новые инвесторы”. Гендиректор “ПеКома” Михаил Сусов не согласен со своими коллегами. “Сегодня сложилась революционная ситуация для передела рынка, – полагает господин Сусов. – За последние три года инвестиции в российскую телекоммуникационную отрасль уменьшились в 9 раз. Непонятно, приветствуются ли иностранные инвестиции или ограничиваются.

Игра по-крупному

Сегодня главная задача “Вымпелкома” – получить деньги под свои региональные проекты, задача “Системы Телеком” и “Телекоминвеста” – опередив друг друга, закрепиться в регионах. “Пока “Вымпелком” отстает. У компании нет денег на выход в регионы, – говорит Надежда Голубева из ИК АТОН. – Соревнование сегодня идет между “Системой Телеком” и “Телекоминвестом”. Представители “Вымпелкома” отмечают, что их преимуществом в региональной экспансии станет раскрученность марки. 32 региональные компании уже работают под маркой “Би Лайн”, тогда как марка “МегаФон” и названия региональных компаний, входящих в “Систему Телеком”, менее привычны уху местных пользователей. Ясно, что по мере продвижения в регионы операторы “большой тройки” будут скупать региональные компании, не выдерживающие конкуренции с общероссийскими “монстрами”.

“Разумным развитием событий виделась бы некая стратегическая договоренность между партнером “Телекоминвеста” – шведской “Телией” и инвестором “Соник Дуо”, финской “Сонерой”, – говорит аналитик компании “Ренессанс-Капитал” Вячеслав Николаев. – В результате на рынке будут присутствовать три больших игрока: альянс “Телиа”-“Сонера”, владеющий общероссийской сетью “МегаФон” и московским “Соник Дуо”, альянс норвежской компании “Теленор” и игрока, который вложит деньги в “Вымпелком-Регион” и станет вторым стратегическим инвестором “Вымпелкома”, и, наконец, альянс “Дойче Телеком”-“Система-Телеком”. В этом случае региональных операторов просто не станет. Ни один из них не сможет конкурировать с национальными операторами.

Все за одного?

Аналитики единодушны во мнении, что “погоду” на российском сотовом рынке будут определять взаимоотношения западных инвесторов на их основных рынках, поскольку доля российских операций зарубежных телекоммуникационных гигантов в общем объеме сравнительно невелика и редко принимается во внимание при принятии решений о глобальных слияниях и поглощениях. Зато влияние глобальных событий на российский рынок в ближайшие годы будет решающим. Скажем, слияние скандинавских операторов может привести к тому, что у “Вымпелкома”, “Телекоминвеста” и “Соник Дуо” появится один акционер и все эти компании образуют “единый фронт” для борьбы с “Системой Телеком”. А приобретение “Дойче Телекомом” какого-нибудь из скандинавских операторов приведет к прямо противоположной конфигурации. Наконец, слияние скандинавских компаний и “Дойче Телекома” может привести к появлению на российском сотовом рынке единственной мегакомпании-монополиста.

www.segodnja.eu

“Interneto karavanas tęs savo kelionę…”

Atsakymas į 2001 m. vasario 22 d. “Naujosios komunikacijos” žurnale išspausdintą Vlado Palubinsko straipsnį “Kempinligė”.

Pastaruoju metu žurnale “Naujoji komunikacija” buvo spausdinama nemažai neteisingos informacijos apie naujas AB “Lietuvos telekomas” interneto paslaugas. Trečiajame žurnalo numeryje spausdintas p. Vlado Palubinsko straipsnis “Kempinligė”, mano manymu, pasiekė tikrą šios srities rekordą, todėl norėdamas “Naujosios komunikacijos” skaitytojams pateikti teisingą, neiškraipytą informaciją, nutariau parašyti atvirą atsakymą į šį straipsnį.
Nedaug žmonių, o dar mažiau mūsų klientų skundžiasi naujuoju AB “Lietuvos telekomas” prisijungimo prie interneto komutuojama linija mokėjimo planu “Tako zona”. Susidaro įspūdis, kad daugelį neigiamų straipsnių parašo žmonės, kuriems įtaką daro kiti Lietuvos interneto rinkos dalyviai.
Pelno bendrovės, nustatydamos komercinių paslaugų kainas, visada remiasi pelno ir nuostolių skaičiavimais. Tačiau galutinai kainą įvertina klientas, kuris, prieš nuspręsdamas, ar pirkti paslaugą ar ne, jos vertę lygina su kaina. Galutinį klientų apsisprendimą parodo parduotų paslaugų kiekis – teisingai nustačius kainą, paprastai paslauga yra gerai perkama. AB “Lietuvos telekomas” teikiama prisijungimo prie interneto už fiksuotą mokestį paslauga “Tako zona” yra labai gerai perkama nuo pat jos pateikimo į rinką – 2001 m. sausio 1 dienos. Keletas kitų interneto paslaugas teikiančių įmonių taip pat pasinaudojo galimybe teikti savo klientams tokią paslaugą. Nėra jokių įpareigojimų vartotojams pirkti “Tako zonos” paslaugą ilgiau nei vienam mėnesiui, todėl tai, kad jie toliau naudojasi šia paslauga bei už ją moka, leidžia daryti išvadas, jog vartotojai yra patenkinti paslauga ir jos kaina. Norėčiau pranešti, kad dabartiniai “Tako zonos” paslaugos įkainiai buvo nustatyti atsižvelgiant į atsiliepimus, gautus iš dažniausiai internetu besinaudojančių vartotojų. Daug naujų idėjų dėl tolesnės interneto paslaugų plėtros pateikia ir dabartiniai interneto vartotojai.
Kalbant apie telefono pokalbių kainas, prisijungimas prie interneto komutuojama linija nėra vienintelis būdas prisijungti prie interneto. Vis dėlto daugelis interneto vartotojų pasirenka būtent šį prisijungimo būdą. Tai reiškia, kad pokalbių kainos ekonominiu požiūriu yra nustatomos efektyviai, palyginti su kitais prisijungimo būdais. Nemanau, kad mūsų bendrovė turėtų finansiškai remti kitas bendroves, teikiančias interneto paslaugas. Interneto paslaugų teikimas yra pelningas verslas, bet taip yra tuo atveju, jei jis tvarkomas kaip verslas, o ne kaip hobis. Visiems žinoma, kad nemokamų paslaugų nebūna – visada kažkas sumoka.
Straipsnyje neteisingai bandoma sulyginti fiksuoto telefono ryšio ir interneto paslaugų kainas, visiškai pamirštant pagrindinius šių paslaugų teikimo skirtumus ir jų paskirtį. Kalbant apie fiksuotą telefono ryšį, turi būti nuolat užtikrinama pagal bendrąjį fiksuoto telefono ryšio vartotojų skaičių reikalinga talpa bei reikiamos įrangos funkcionavimas realiu laiku. Turint omenyje interneto paslaugas, visa tinklo talpa dalijasi tik tuo metu interneto ryšiu besinaudojantys vartotojai, esant labai skirtingai kokybei. Šiuo atveju tinklo funkcionavimas realiu laiku nėra svarbus. Norint teikti interneto paslaugas, reikia turėti prieigos tinklą prisijungti prie interneto. Geras tokio prieigos tinklo pavyzdys būtų bendrasis telefono ryšio tinklas, kartu su prie jo prijungtais komutuojamojo ryšio modemais, ir fiksuoto ryšio linijos, nors yra ir kitokių galimybių prisijungti prie interneto.
Kaip ir kiekvienoje šalyje, kurios svarbiausias uždavinys yra krašto plėtra, taip ir Lietuvoje žmonės turėtų labiau domėtis ateitimi nei praeitimi. Skaitant straipsnį susidaro įspūdis, kad autorius nėra gerai susipažinæs su dabarties Lietuvos jaunimo, ypač baigusio aukštąsias mokyklas, norais bei poreikiais. Ne kas kitas, o šis jaunimas ateityje uždirbs pensijas pagyvenusiems žmonėms, nuo šių žmonių sugebėjimų ateityje priklausys vyresniosios kartos materialinė gerovė. Todėl, manau, reiktų liautis riboti jaunimo norą labiau gilintis į interneto paslaptis.
AB “Lietuvos telekomas” ir toliau, remdamasi vartotojų atsiliepimais bei geriausia pasaulio patirtimi, plėtos naujas interneto paslaugas, nežiūrėdama į tai, kad ši plėtra prieštarauja kažkieno ideologijai ar politiniams įsitikinimams. “Interneto karavanas” tęs savo kelionę.
Aš už interneto plėtrą Lietuvoje ir galimybę kiekvienam pasinaudoti šia puikia priemone, leidžiančia atvirai bendrauti su žmonėmis.

Harri Suokko,
AB “Lietuvos telekomas” Interneto departmento direktorius

“Naujoji komunikacija”

“Lietuvos telekomo” ir Susisiekimo ministerijos atstovų susitikimas neįvyko

Susisiekimo ministerijos ir “Lietuvos telekomo” bendrovės atstovai ketvirtadienį nenumato susitikti ir derėtis dėl “Lietuvos telekomo” sprendimo nuo liepos 1 dienos įvesti 17 centų fiksuotą skambučio sujungimo mokestį. Tai pareiškė susisiekimo viceministras Kazimieras Šavinis ir “Lietuvos telekomo” atstovas, paneigdami spaudos pranešimus, kad toks susitikimas numatytas ketvirtadienį.

K.Šavinis sakė tik pradėjęs nagrinėti Valstybės turto fondo atsakymą į ministerijos prašymą paaiškinti, ar pagal privatizavimo sandorio dokumentus “Lietuvos telekomas” turi teisę įvesti tokį mokestį. Ministerija kol kas nekomentuoja gauto dokumento turinio.

K.Šavinis anksčiau yra minėjęs, jog peržiūrėję “Lietuvos telekomui” išduotą licenciją, ministerijos teisininkai pripažino, kad planuojamas įvesti fiksuotas skambučių sujungimo mokestis yra nepagrįstas. “Lietuvos telekomas” tvirtina, kad turi teisę įvesti tokį mokestį pagal privatizavimo metu suderintas su Vyriausybe nuostatas.

“Lietuvos telekomas” paskelbė, jog nuo liepos pradžios skambučių trukmė bus pradėta skaičiuoti sekundžių tikslumu ir kad vietiniai pokalbiai piko metu atpigs 25 proc. iki 9 centų, ne piko metu – 12,5 proc. iki 7 centų, o naktį, nuo 24 iki 6 valandos, ir toliau kainuos 4 centus.

Tarpmiestinių pokalbių tarifai piko metu sumažės 5,4 proc. iki 35 centų, ne piko metu – 4 proc. iki 24 centų, o nakties metu liks tokie patys – 12 centų už minutę. Kartu buvo pranešta, kad kiekvienas skambutis bus apmokestintas 17 centų sujungimo mokesčiu.

Tačiau pagal vasario 1 dieną susisiekimo ministro patvirtintas bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo taisykles “Lietuvos telekomas” tarptautinių, tarpmiestinių ir vietinių telefono pokalbių trukmę turi skaičiuoti sekundžių tikslumu jau nuo šių metų gegužės 1 dienos.

Pagal privatizavimo sutartį “Lietuvos telekomui” iki 2002 pabaigos buvo suteiktos išskirtinės teisės teikti fiksuoto bendrojo telefono ryšio paslaugas Lietuvoje.

Susisiekimo ministerijos ir “Lietuvos telekomo” bendrovės atstovai ketvirtadienį nenumato susitikti ir derėtis dėl “Lietuvos telekomo” sprendimo nuo liepos 1 dienos įvesti 17 centų fiksuotą skambučio sujungimo mokestį. Tai pareiškė susisiekimo viceministras Kazimieras Šavinis ir “Lietuvos telekomo” atstovas, paneigdami spaudos pranešimus, kad toks susitikimas numatytas ketvirtadienį.

K.Šavinis sakė tik pradėjęs nagrinėti Valstybės turto fondo atsakymą į ministerijos prašymą paaiškinti, ar pagal privatizavimo sandorio dokumentus “Lietuvos telekomas” turi teisę įvesti tokį mokestį. Ministerija kol kas nekomentuoja gauto dokumento turinio.

K.Šavinis anksčiau yra minėjęs, jog peržiūrėję “Lietuvos telekomui” išduotą licenciją, ministerijos teisininkai pripažino, kad planuojamas įvesti fiksuotas skambučių sujungimo mokestis yra nepagrįstas. “Lietuvos telekomas” tvirtina, kad turi teisę įvesti tokį mokestį pagal privatizavimo metu suderintas su Vyriausybe nuostatas.

“Lietuvos telekomas” paskelbė, jog nuo liepos pradžios skambučių trukmė bus pradėta skaičiuoti sekundžių tikslumu ir kad vietiniai pokalbiai piko metu atpigs 25 proc. iki 9 centų, ne piko metu – 12,5 proc. iki 7 centų, o naktį, nuo 24 iki 6 valandos, ir toliau kainuos 4 centus.

Tarpmiestinių pokalbių tarifai piko metu sumažės 5,4 proc. iki 35 centų, ne piko metu – 4 proc. iki 24 centų, o nakties metu liks tokie patys – 12 centų už minutę. Kartu buvo pranešta, kad kiekvienas skambutis bus apmokestintas 17 centų sujungimo mokesčiu.

Tačiau pagal vasario 1 dieną susisiekimo ministro patvirtintas bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo taisykles “Lietuvos telekomas” tarptautinių, tarpmiestinių ir vietinių telefono pokalbių trukmę turi skaičiuoti sekundžių tikslumu jau nuo šių metų gegužės 1 dienos.

Pagal privatizavimo sutartį “Lietuvos telekomui” iki 2002 pabaigos buvo suteiktos išskirtinės teisės teikti fiksuoto bendrojo telefono ryšio paslaugas Lietuvoje.

ELTA

Konkurencijos taryba “Lietuvos telekomui” skyrė 2,078 mln. litų baudą

Ketvirtadienį Konkurencijos taryba nutarė “Lietuvos telekomui” skirti baudą, nes pripažino, jog ši bendrovė pažeidė Konkurencijos įstatymo nuostatą, draudžiančią piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi rinkoje. Pasak Konkurencijos tarybos pirmininko Rimanto Stanikūno, numatyta 0,2 proc. bendrųjų 2000 metų pajamų dydžio piniginė bauda sudaro 2 mln. litų.

Pasak R.Stanikūno, ryšių bendrovei skirta tokia didelė bauda, nes “Lietuvos telekomas” kartą jau baustas už Konkurencijos įstatymo pažeidimą: Konkurencijos taryba 2000-ųjų pabaigoje skyrė “Lietuvos telekomui” 150 tūkstančių litų baudą už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi – už filtrų, ribojusių klientų galimybes naudotis internetu, įrengimą ryšių linijose.

Gavęs Konkurencijos tarybos sprendimą, “Lietuvos telekomas” gali per dešimt dienų jį apskųsti aukštesniajam administraciniam teismui. Ryšių bendrovė savo komentarus tuo klausimu ketina paskelbti ketvirtadienį apie 15 val. Konkurencijos tarybos posėdyje bendrovė savo kaltės nepripažino.

Šį tyrimą Konkurencijos taryba pradėjo pernai gegužės mėnesį bendrovės “Interprova” prašymu. Ji skundėsi dėl to, kad “Lietuvos telekomas” 2000 metų gruodį bendrovei išjungė telefono ir ISDN ryšį, motyvuodamas, kad “Interprova” pažeidė telekomo išskirtines teises į fiksuotą telefono ryšį. “Interprova” neteko galimybės teikti interneto telefonijos paslaugas ir teigia dėl to patyrusi nuostolių. Iš viso “Lietuvos telekomas” tokias sankcijas pritaikė trisdešimt penkioms bendrovėms.

Konkurencijos taryba įpareigojo “Lietuvos telekomą” ne vėliau kaip per 10 dienų sudaryti sąlygas “Interprovai” veikti šioje rinkoje.

R.Stanikūnas pripažino, jog tyrimas buvo pakankamai sudėtingas, nes reikėjo išsiaiškinti, ar “Lietuvos telekomo” licencijoje numatytos išimtinės teisės fiskuoto ryšio srityje apėmė ir “Interprovos” teiktą internetinę telefoniją. Lietuvos įstatymai ir poįstatyminiai aktai tų klausimų aiškiai nereglamentuoja.

R.Stanikūno teigimu, darant tyrimo išvadas, atsižvelgta į Europos Sąjungos reglamentuojančius dokumentus, kaimyninių šalių praktiką toje srityje, Susisiekimo ministerijos ir Ryšių reguliavimo tarnybos atsiliepimus. “Specialistai ir taryba priėjo prie išvados, kad UAB “Interprova” teikiama internetinės paslaugos paslauga nėra balso telefonijos paslauga”,- sakė R.Stanikūnas.

Tyrimą atlikusio Konkurencijos tarybos Paslaugų skyriaus viršininkė Danutė Stadalnikienė aiškino, kad “Interprovos” interneto telefonijos paslauga nebuvo teikiama realiu laiku, todėl jos negalima vadinti balso telefonijos paslauga, kurią Lietuvoje kol kas gali teikti tik “Lietuvos telekomas”. “Neleisdamas teikti tokią paslaugą, telekomas ribojo kitų įmonių veiklą internetinės telefonijos rinkoje”.

Kartu D.Stadalnikienė pripažino, jog techninė pažanga “vis labiau tą paslaugą priartina prie balso telefonijos. Jau dabar yra atvejų, kad tai yra balso telefonija. Todėl kiekvienas atvejis išskirtinis, tai nėra absoliuti išvada dėl visos internetinės telefonijos”.

ELTA