Monthly Archives: January 2001

“Lietuvos Telekomas” ir “Bitė GSM” bendradarbiaus teikdami fiksuoto interneto ryšio paslaugas

Vakar, 2001 m. sausio 31 d., AB “Lietuvos telekomas” ir UAB “Bitė GSM” pasirašė sutartį, kuri leis “Bitės GSM” vartotojams teikti interneto ryšio paslaugas už fiksuotą mėnesinį mokestį.

Pasirašyta sutartis leis “Bitei GSM” teikti interneto ryšio paslaugas už fiksuotą mėnesinį mokestį. Šias paslaugas savo vartotojams AB “Lietuvos telekomas” pradėjo teikti nuo 2001 m. sausio 1 dienos.
AB “Lietuvos telekomas” generalinis direktorius Tapio Paarma pabrėžia: “Lietuvos telekomas” džiaugiasi, galėdamas pranešti, kad pasirašyta sutartis su “Bite GSM”, kuri leis “Bitei GSM” savo klientams teikti interneto paslaugą visoje šalyje už fiksuotą mokestį. “Lietuvos telekomas” tiki nuoseklia interneto plėtra Lietuvoje. Mums malonu, kad galime teikti šias paslaugas mūsų partneriams. Tikimės, kad bendradarbiaujant vartotojų skaičius labai sparčiai augs.”

Pasak “Bitės GSM” generalinio direktoriaus Alex Wurtz, ” Bitė GSM” yra įsitikinusi, kad informacijos technologijų plėtra yra vienas iš svarbiausių veiksnių, skatinančių bet kurios šalies ekonomikos vystymą. “Taigi mums labai malonu konstatuoti, kad pasiektas susitarimas su AB “Lietuvos telekomas” leis pasiūlyti Lietuvos vartotojams palankesnes sąlygas ir taip paskatinti juos naudotis internetu,” – teigia jis.

Prisijungimo prie interneto komutuojama linija paslauga yra viena sparčiausiai plėtojamų ryšio paslaugų Lietuvoje. Planuojama 100 procentų kasmetė šios paslaugos plėtra.

AB “Lietuvos telekomas”

AB “Lietuvos telekomas” yra didžiausia Baltijos valstybėse telekomunikacijų paslaugų įmonė ir šiuo metu vienintelė legali fiksuoto bendrojo telefono ryšio paslaugų teikėja Lietuvoje. Pagrindinės Bendrovės veiklos sritys: fiksuoto telefono ryšio paslaugos, tinklo ir duomenų perdavimo paslaugos, su internetu susijusios paslaugos, didmeninės paslaugos kitiems telekomunikacijų operatoriams ir paslaugų teikėjams bei įrangos pardavimas ir priežiūra.

UAB “Bitė GSM”

“Bitė GSM” yra kompanija, grindžianti savo veiklą naujausiomis technologijomis, ir norinti tapti patraukliausiu telekomunikacijų paslaugų teikėju Lietuvoje.
Būdama viena iš didžiausių šalies darbdavių, kompanija turi mobiliojo ryšio tinklą, padengiantį 99 procentus visų šalies gyventojų. Šiandien “Bitė GSM” teikia daug įvairių paslaugų daugiau nei 170 000 privačių bei verslo klientų visoje Lietuvoje. Šios paslaugos apima internetą ir duomenų perdavimą, įvairius mobiliojo ryšio planus bei tokias paslaugas kaip “Namų zona”, “Šeima ir draugai”, trumpųjų žinučių siuntimas (SMS), balso paštas, “GSM Pro”, tarptinklinis ryšys 62 šalyse su 123 tarptinklinio ryšio partneriais bei lojalumo programos klientams.

Tapio Paarma,
AB “Lietuvos telekomas”
generalinis direktorius

Alex Wurtz,
UAB “Bitė GSM”
generalinis direktorius

“Lietuvos telekomo” reikalavimai akcininkams peržengia sveiko proto ribas

Finansų maklerio Kęstučio Kupšio civilinėje byloje akcinei bendrovei “Lietuvos telekomas” (LT) dėl pažeistų neturtinių akcininko teisių gynimo įvyko naujas posūkis. Šiandien įvykusiame Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo posėdyje smulkusis akcininkas Kęstutis Kupšys pagaliau gavo iš “Lietuvos telekomo” atstovų komercinės paslapties neplatinimo įsipareigojimo tekstą. Keista, bet įsipareigojimas numato milijonines baudas bet kokiam akcininkui, ne tik tokį įsipareigojimą pasirašiusiam ir pažeidusiam, bet net ir nepažeidusiam.

Įsipareigojimo tekste, kurį prieš savaitę patvirtino AB “Lietuvos telekomas” generalinis direktorius Tapio Paarma, esama teiginių, prieštaraujančių ne tik sveikam protui, bet ir Lietuvos Civiliniam kodeksui bei Lietuvos įstatymams. Pavyzdžiui, bendrovė reikalauja, kad akcininkas atlygintų bendrovei nuostolius dėl Įsipareigojimo pažeidimo nustačiusi net ne patį “faktinio pažeidimo faktą”, bet ir “realiai grėsusio Įsipareigojimo pažeidimo faktą”, bei sumokėtų milijoninę baudą. Be to, bendrovė reikalauja, kad akcininkas įkeistų turtą, pateiktų laidavimus ir garantijas, kurie rodytų, kad akcininkas pajėgus sumokėti baudą.

LT akcininkas Kęstutis Kupšys, kol kas nutaręs nepasirašyti po tokiu prieštaraujančiu įstatymams ir plėšikišku įsipareigojimu, civilinėje byloje gina savo teises susipažinti su bendrovės valdybos posėdžių protokolais. Akcinių bendrovių įstatyme numatyta kiekvieno akcininko teisė susipažinti su tokiais dokumentais, pateikus raštišką pasižadėjimą saugoti komercines paslaptis. Deja, LT generalinio direktoriaus Tapio Paarma vadovaujama administracija jau beveik metus atsisako patenkinti daugkartinius akcininko prašymus.

Finansų makleris Kęstutis Kupšys spėja, kad įsipareigojimo tekstas specialiai surašytas taip, kad smulkiems akcininkams nekiltų nė menkiausias noras domėtis AB “Lietuvos telekomas” vidiniais reikalais, ir vertina tai kaip eilinį akcininko teisių pažeidimą, dirbtinai sudarant jam kliūtis gauti informaciją apie bendrovę. Todėl akcininkas neatmeta galimybės dėl administracijos veiksmų dar kartą kreiptis į teismą dėl administracinės bylos iškėlimo ir pasiekti, kad LT vadovui būtų paskirta bauda. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas akcininkų teises pažeidusiam įmonės vadovui numato nuo dviejų iki dešimties tūkstančių litų baudą, o už pakartotinį pažeidimą galimas nušalinimas nuo pareigų.

“Dėl priešiškų kai kurių akcinių bendrovių vadovų veiksmų smulkieji Lietuvos investuotojai gali visiškai prarasti norą investuoti į biržoje kotiruojamus vertybinius popierius”, sakė Kęstutis Kupšys. Anot maklerio, Lietuvos piliečiai valdo tik apie 10 procentų maklerių sąskaitose apskaitomų akcijų, ir ši dalis vis mažėja. Jo manymu, tokį privačių asmenų pasyvumą akcijų rinkoje, be kitų priežasčių, sąlygoja ir neretai sutinkama bendrovių vadovų nepagarba smulkiesiems akcininkams.

Pranešimą platina: UAB “Verslo konsultacijų spektras” (VKS)
Žygimantų g. 14, Vilnius
Tel. (22) 313 222, faksas 313 440. El. paštas: info@vks.lt

Kontaktams: Kęstutis Kupšys, tel. (298) 76 444.
Bylos medžiaga pateikta Internete adresu http://www.atvirai.lt/telekoma

Telekomunikacijų paslaugų rinka jau liberalizuota..

Po to, kai Lietuvos telekomas 1998 m. buvo privatizuotas (60 proc. jo akcijų parduota konsorciumui, susidedančiam iš dviejų stiprių telekomunikacijų kompanijų (švedų „Telios“ ir suomių „Soneros“) ir telekomunikacijų šakos reguliavimas buvo nustatytas Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatyme ir pirkimo-pardavimo sutartyje, telekomunikacijų ateitis nekelia jokių didesnių rūpesčių. Telekomunikacijų paslaugų rinka jau liberalizuota, išskyrus fiksuotà telefono ryšį, kurio monopoliją iki 2003 m. formaliai turi Lietuvos telekomas. Vadinasi, telekomunikacijų modernizavimą ir plėtrą reguliuos atvira gerai žinomų kompanijų, besivadovaujančių atitinkamomis ES taisyklėmis, konkurencija. Todėl galima tikėtis sparčios šakos pažangos, o ši ypač svarbi turint galvoje informacinės visuomenės kūrimo perspektyvą.

Lietuvos mokslo ir technologijų baltoji knyga, ISBN 9986.567.57.2
Mokslo ir studijų departamentas prie Švietimo ir mokslo ministerijos

AB “Lietuvos telekomas” už klaidinančią reklamą skirta bauda

Konkurencijos taryba “Lietuvos telekomui” skyrė 150 tūkst. litų baudą

“Lietuvos telekomui” – 2 mln. litų bauda

“Lietuvos telekomo” vadovui gresia bauda

DĖL AB “LIETUVOS TELEKOMAS” VEIKSMŲ ATITIKTIES REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

T.Paarmai teismas vėl skyrė baudą

“Lietuvos telekomo” vadovui – 1,5 tūkst. litų bauda

Konkurencijos taryba oficialiai informavo “Lietuvos telekomą” apie paskirtą baudą

“Tele2″ įtaria “Lietuvos telekomą” pažeidus įstatymą

„Lietuvos telekomas“ filtrus montavo neteisėtai

“Teo LT” nubausta 3 mln. litų bauda

“Lietuvos telekomo” reklama pažeidė įstatymą

“Lietuvos telekomas” nutraukia naujausią interneto paslaugų reklamą

“Delfi” ir “Lietuvos Telekomas” pradeda bendradarbiauti dėl fiksuoto interneto ryšio paslaugos

AB “Lietuvos telekomas” ir UAB “Delfi Internet” šiandien pasirašė sutartį, leidžiančią teikti “Delfi” vartotojams interneto ryšio paslaugas už fiksuotą mėnesinį mokestį.

Po 2001 m. sausį vykusių derybų, “Lietuvos Telekomas” ir “Delfi Internet” pasirašė sutartį, leidžiančią nuo 2001 m. vasario “Delfi Internet” teikti interneto ryšio paslaugas už fiksuotą mėnesinį mokestį. “Delfi Internet” yra pirmasis Lietuvos interneto paslaugų teikėjas, pasirašęs tokią sutartį. “Lietuvos telekomas” interneto ryšio paslaugas už fiksuotą mėnesinį mokestį pradėjo teikti nuo 2001 m. sausio 1 dienos.
Prisijungimo prie interneto komutuojama linija paslauga yra viena sparčiausiai plėtojamų ryšio paslaugų Lietuvoje. Planuojama 100 procentų kasmetinė šios paslaugos plėtra.

AB “Lietuvos telekomas” generalinis direktorius Tapio Paarma pabrėžia: “Šiandien “Lietuvos telekomas” ir “Delfi Internet” pasirašė sutartį, leidžiančią teikti fiksuoto interneto ryšio paslaugas “Delfi” vartotojams. “Lietuvos telekomas” tiki sparčia interneto ryšio plėtra Lietuvoje. Džiaugiamės galėdami teikti panašias paslaugas partneriams, tikimės, kad bendradarbiavimas prisidės prie spartaus interneto vartotojų skaičiaus didėjimo”.
UAB “Delfi Internet” generalinis direktorius Pranas Slušnys teigia: “Fiksuoto interneto ryšio paslauga – tai dar vienas svarbus mūsų įmonės plėtros etapas. Pradedame teikti interneto paslaugas visoje Lietuvoje ir stengsimės išlikti kaip novatoriškiausias, lanksčiausias ir aktyviausias Lietuvos interneto paslaugų teikėjas.”

AB “Lietuvos telekomas”

AB “Lietuvos telekomas” yra didžiausia Baltijos valstybėse telekomunikacijų paslaugų įmonė ir šiuo metu vienintelė legali fiksuoto bendrojo telefono ryšio paslaugų teikėja Lietuvoje (pagrindas – 1998 m. šalies Telekomunikacijų įstatymas, 1997 m. AB “Lietuvos telekomas” veiklos Licencija Nr.174/97, viešojo Bendrovės akcijų pardavimo metu valstybės prisiimti įsipareigojimai). Pagrindinės Bendrovės veiklos sritys: fiksuoto telefono ryšio paslaugos, tinklo ir duomenų perdavimo paslaugos, su internetu susijusios paslaugos, didmeninės paslaugos kitiems telekomunikacijų operatoriams ir paslaugų teikėjams bei įrangos pardavimas ir priežiūra.

UAB “Delfi Internet”

“Delfi Internet” yra didžiausias interneto paslaugų teikėjas Baltijos šalyse. Įmonė teikia skirtųjų linijų, komutuojamo interneto ryšio, virtualių tarnybinių stočių (serverių), interneto fakso bei kitas paslaugas. “Delfi Internet” paslaugomis naudojasi apie 300 skirtųjų linijų klientų bei apie 3500 komutuojamo ryšio klientų. Vartotojai naudojasi 7Mb/s tarptautinio ryšio kanalu ir 20Mb/s ryšio kanalu Lietuvoje. Dabar turima techninė įranga leidžia pasiekti 52Mb/s tarptautinio kanalo pralaidumą. “Delfi Internet” Lietuvoje dirba 34 žmonės.

Tapio Paarma,
AB “Lietuvos telekomas”
generalinis direktorius

Pranas Slušnys,
UAB “Delfi Internet”
generalinis direktorius

Domestic Company Denied

Controversy has arisen because no licence was granted to Telia AB, the former Swedish public telephone operator and the largest telecommunications company in Scandinavia. Telia’s application was considered materially deficient with regard to technical feasibility and was disregarded by PTS during the first step of the two-tier evaluation. Being denied a UMTS licence is possibly the biggest failure that Telia has been subject to in its 100-year history.

PTS explained its decision by stating that Telia does not fulfil the requirements for geographical coverage, falling short of the target by some way. According to PTS, the number of base terminals in rural areas must be at least tripled in order for Telia to fulfil the prescribed requirements.

However, Telia claims that although there was much contact between Telia and PTS during the evaluation of the applications, PTS never clarified which principles it would use to evaluate geographic coverage. According to Telia, it was the responsibility of PTS to ensure that Telia knew which method PTS would use to calculate the relationship between the base terminals and geographical coverage.

Within hours of the announcement Telia announced its intention to appeal against the decision. The county administrative court will try the case unless PTS itself decide to alter the decision. An appeal, which may include a request for temporary injunction rejecting the formal validity of PTS’s decision, may render the future uncertain for the four successful applicants, since there are only four licences available in Sweden. Should the appeal be granted, one of the four successful applicants will lose its licence. On the other hand, if the licencees await the final outcome of the appellate proceedings, they may not achieve the network capacity they have undertaken in their applications on time. It is estimated that the appellate proceedings will be finalized during the Spring of 2001.

For further information on this topic please contact Rolf Olofsson at White & Case Advokat AB by telephone (+46 8 506 32300) or by fax (+46 8 611 21 22) or by e-mail (rolf.olofsson@whitecase.com).

UAB “Voicecom” teiks interneto telefonijos paslaugas Lietuvoje

AB “Lietuvos telekomas” ir “Nexcom Telecommunications, LLC” (JAV) įkūrė bendrą įmonę UAB “Voicecom”, kuri teiks interneto telefonijos ir kitas papildomas paslaugas pagal interneto protokolą (IP).

2000 metų gruodį buvo paskelbtas AB “Lietuvos telekomas” ir “Nexcom Telecommunications LLC” (JAV) ketinimas steigti bendrą įmonę, kurios pagrindinės veiklos kryptys bus telefonijos internetu bei kitų padidintos vertės interneto protokolu (IP) grindžiamų paslaugų teikimas. 2001 metų sausio 16 dieną (antradienį) įvyko UAB “Voicecom” steigėjų susirinkimas. Buvo išrinkta bendrovės valdyba ir aptarta bendrovės registracija. Planuojama, kad bendrovė pradės visiškai veikti 2001 metų vasarį. AB “Lietuvos Telekomas” priklauso 60 proc., o “Nexcom Telecommunications LLC” – 40 proc. bendrovės akcijų.

IP telefonijos paslaugos yra viena iš labiausiai plėtojamų telekomunikacijų paslaugų sričių pasaulyje – kiekvieną mėnesį tarptautiniai pokalbiai internetu sudaro daugiau nei milijardą minučių. Šios besivystančios technologijos yra efektyvesnės nei įprastų stočių tinklai, o tarptautinių pokalbių tarifai yra mažesni. Be to, IP technologijos leidžia teikti papildomas telekomunikacijų paslaugas (internetas pokalbio metu, unifikuota pranešima sistema, vaizdo konferencija ir elektroninė balso komercija). Tarptautinė duomenų korporacija planuoja, kad interneto telefonijos rinka pasaulyje išaugs nuo 500 mln. JAV dolerių 1999 metais iki daugiau nei 25 mlrd. JAV dolerių 2005 metais. AB “Lietuvos telekomas” generalinis direktorius Tapio Paarma sakė: “Šiandien “Lietuvos telekomas” ir “Nexcom” įsteigė naują bendrovę, kuri teiks IP telefonijos paslaugas. Mes tikime, kad nuolatinė IP komunikacijų plėtra Lietuvoje nesustos ir džiaugiamės, kad šioms paslaugoms teikti mes turime patikimą ir profesionalų partnerį.” “Nexcom Telecommunications LLC” prezidentas Christopher Haller sakė: “Nexcom” šiuo metu kuria pirmąjį IP telefonijos tinklą Rytų ir Centrinėje Europoje. IP technologijos yra lanksčios, galinčios konkuruoti ir efektyvios, taigi mes tikime, kad tai leis IP iškilti kaip dominuojančiai priemonei, perduodančiai telefono apkrovą pasaulio mastu. Tai kad jos yra efektyvios, leis sumažinti kainas ir suteiks daugiau paslaugų pasirinkimo laisvės klientams. Mes norime dirbti su “Lietuvos telekomu” ir pristatyti revoliucines technologijas bei paslaugas Lietuvos rinkai”. Apie AB “Lietuvos telekomas”:

AB “Lietuvos telekomas” yra didžiausia Baltijos valstybėse telekomunikacijų paslaugų įmonė ir šiuo metu vienintelė legali fiksuoto bendrojo telefono ryšio paslaugų teikėja Lietuvoje (pagrindas – 1998 m. šalies Telekomunikacijų įstatymas, 1997 m. AB “Lietuvos telekomas” veiklos Licencija Nr.174/97, viešojo Bendrovės akcijų pardavimo metu valstybės prisiimti įsipareigojimai). Pagrindinės Bendrovės veiklos sritys: fiksuoto telefono ryšio paslaugos, tinklo ir duomenų perdavimo paslaugos, su internetu susijusios paslaugos, didmeninės paslaugos kitiems telekomunikacijų operatoriams ir paslaugų teikėjams bei įrangos pardavimas ir priežiūra.

Apie “Nexcom”:

“Nexcom Telecommunications” yra savininkas ir vadovauja didžiausiam Vidurio ir Rytų Europoje telefonijos internetu (IP) tinklui, turinčiam valdymo centrus šešiose regiono šalyse. Iki 2001 metų pabaigos “Nexcom” planuoja papildyti šį tinklą dar aštuoniomis šalimis. IP technologijų pagalba, “Nexcom” siunčia ir priima tarptautinius balso ir fakso srautus visoje Vidurio ir Rytų Europoje. “Nexcom” IP telefonijos tinklo duomenų paketizavimo technologijos naudojamos kuriant tvirtą, efektyvią ir nebrangią alternatyvą jau egzistuojantiems skambinimo į užsienio šalis būdams. Strateginių partnerysčių su geriausiais pasaulyje IP technologijų operatoriais dėka, “Nexcom” įsitvirtino kaip pagrindinis IP telefonijos paslaugų teikėjas Vidurio ir Rytų Europos regione.

Tapio Paarma, AB “Lietuvos telekomas” generalinis direktorius, 36 76 11 Christopher Haller, “Nexcom Telecommunications LLC” prezidentas publicrelations@nexcomtelecom.com

“Lietuvos telekomas” ir kai kurie interneto teikėjai pradėjo derybas

Lietuvos interneto paslaugų teikėjai (IPT) pradėjo derybas su “Lietuvos telekomu” (LTEL) dėl palankesnių interneto paslaugų teikimo šalies gyventojams sąlygų sudarymo.
Derybos buvo pradėtos dėl naujos “Lietuvos telekomo” paslaugos – interneto teikimo komutuojamomis telefono linijomis (“dial-up”) už fiksuotą 99 litų mėnesinį mokestį, sulaukusio didžiulio populiarumo.
Praėjusią savaitę kai kurios IPT bendrovės priėmė “Lietuvos telekomo” siūlymą derėtis atskirai ir jau sėdo prie derybų stalo. “Lietuvos ryto” žiniomis, IPT bendrovės ketina pasiekti, kad telekomas atskirtų telefono ryšio paslaugą nuo įsijungimo į “dial-up” interneto tinklą paslaugos ir pateiktų atskirai kiekvienos paslaugos kainas.
“Lietuvos ryto” žiniomis, derybas su telekomu jau pradėjo “Delfi”, “Omnitel”, “Penki kontinentai”.

Plačiau skaitykite sausio 16 dienos “Lietuvos ryte”, M. Deksnio straipsnyje “Interneto teikėjai pradėjo slaptas derybas”.

www.jt.lt

Telekomas pradės teikti interneto telefonijos paslaugas

Bendrovės ” Lietuvos telekomas” ir “Nexcom Telecommunications LLC” įkūrė bendrą įmonę “Voicecom”, kuri teiks interneto telefonijos ir kitas papildomas paslaugas pagal interneto protokolą (IP).

Antradienį “Voicecom” steigėjų susirinkime buvo išrinkta bendrovės valdyba ir aptarta įmonės registracija. Planuojama, kad bendrovė pradės veikti šių metų vasarį. “Lietuvos telekomui” priklauso 60 proc., o “Nexcom Telecommunications LLC” – 40 proc. bendrovės akcijų, pranešama “Lietuvos telekomo” ir ” Nexcom Telecommunications LLC” antradienį išplatintame bendrame pranešime spaudai.

“Lietuvos telekomo” generalinio direktoriaus Tapio Paarma (Tapijaus Parmos) teigimu, nuolatinė IP komunikacijų plėtra Lietuvoje nesustos ir bendrovė džiaugiasi, kad šioms paslaugoms teikti turi patikimą ir profesionalų partnerį.

“Nexcom Telecommunications LLC” prezidentas Christopheris Halleris (Kristoferis Holeris) teigė, kad “Nexcom” dabar kuria pirmąjį IP telefonijos tinklą Rytų ir Vidurio Europoje. IP technologijos yra lanksčios, efektyvios ir galinčios konkuruoti.

“Lietuvos telekomas” dabar turi monopolį teikti fiksuoto bendrojo telefono ryšio paslaugas iki 2002 metų gruodžio 31 dienos.

IP telefonijos paslaugos yra viena iš labiausiai plėtojamų telekomunikacijų paslaugų sričių pasaulyje – kiekvieną mėnesį tarptautiniai pokalbių internetu trukmė siekia daugiau nei milijardą minučių. Šios besivystančios technologijos yra efektyvesnės nei įprastų stočių tinklai, o tarptautinių pokalbių tarifai yra mažesni.

Be to, IP technologijos leidžia teikti papildomas telekomunikacijų paslaugas (internetas pokalbio metu, unifikuota pranešimų sistema, vaizdo konferencija ir elektroninė balso komercija). Tarptautinė duomenų korporacija planuoja, kad interneto telefonijos rinka pasaulyje išaugs nuo 500 mln. JAV dolerių (2 mlrd. litų) 1999 metais iki daugiau nei 25 mlrd. JAV dolerių (100 mlrd. litų) 2005 metais.

JAV bendrovė “Nexcom Telecommunications” vadovauja didžiausiam Vidurio ir Rytų Europoje telefonijos internetu tinklui, turinčiam valdymo centrus šešiose regiono šalyse. Iki 2001 metų pabaigos “Nexcom” planuoja papildyti šį tinklą dar aštuoniomis šalimis.

www.DELFI.lt
2001 sausio mėn. 16 d.