Monthly Archives: December 1999

Suomiai ir švedai, iš esmės nieko neinvestavę į “Lietuvos telekomą”, jau dabar išsiveža iš Lietuvos dešimtis milijonų litų pelno

1996 metų pabaigoje atėję į valdžią konservatoriai ir A.Saudargo vadovaujami krikdemai pradėjo pusvelčiu pardavinėti užsieniečiams pačius pelningiausius Lietuvos ūkio objektus. Prisidengiant privatizavimo skraiste bene pati pelningiausia mūsų valstybės įmonė “Lietuvos telekomas” buvo parduota Suomijos ir Švedijos jungtiniam valstybiniam koncernui, t.y. mūsų įmonė buvo ne privatizuota, o paversta Suomijos ir Švedijos valstybinės telekomunikacijos sistemos dalimi. Suomiai ir švedai, iš esmės nieko neinvestavę į “Lietuvos telekomą”, jau dabar išsiveža iš Lietuvos dešimtis milijonų litų pelno.

Egidijus KLUMBYS
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo
signataras