Monthly Archives: March 1998

Telekomas

“Lietuvos telekomas” patvirtino laikinąją tvarką, pagal kurią “Interneto” vartotojams suteiks 8 valandas nemokamo laiko per mėnesį, už papildomus pokalbius reikės mokėti po 3,5 cento už minutę arba 50 proc. vietinio tarifo. Lengvata taikoma vartotojui, iki balandžio 30 d. pateikusiam sutartį su “Interneto” teikėju.

ELTA

Alvydas MEDALINSKAS – Svarbesni pasisakymai Seime

Kalbėdamas apie verslą, ekonomikos dalykus negaliu nepaminėti vieno svarbiausio dalyko. Tai yra dalykas, dėl ko Liberalų sąjungai “Telekomo” klausimas tapo fundamentaliu klausimu. Vienas dalykas, be abejonės, yra Vyriausybės pasirengimas, kaip buvo prieita prie šio klausimo, tai yra nepasirengimas, skaitiklių neįvertinimas, kokybinių duomenų neįvertinimas, ekonominio skaičiavimo nebuvimas ir kiti dalykai. Tačiau yra dar vienas labai rimtas dalykas, į ką mes irgi atkreipėme premjero dėmesį savo frakcijos susitikime su juo, tai yra tai, kaip dabar bus pasirengta “Telekomo” privatizavimui, kai tas dalykas įvyks, bus matyti žmonių požiūris į privatizavimo procesą apskritai. Kyla grėsmė, aš tą labai norėčiau akcentuoti ir akcentuoti Ministrui Pirmininkui, kyla grėsmė, kad privatizavimo procesas šiandien gali būti diskretiduotas, jeigu jis eis taip, kaip dabar rengiamasi “Telekomo” privatizavimui. Norėčiau, kad vis dėlto į tas pastabas būtų atsižvelgta ir tai įvertinta.

Dar vienas dalykas. Kalbant apie daugumą aspektų, kurie yra įvardyti kaip Vyriausybės programos įgyvendinimas, tai šitas dokumentas… Čia yra daug dalykų, kur nebaigta sakyti, kaip rengiamasi daryti, nebaigta sakyti, kaip stengiamasi įsteigti studijų kredito fondus. Pavyzdžiui, kalbant apie laisvų ekonominių zonų įkūrimą, čia ekonominis klausimas, yra pasakyta, jog bus stengiamasi užtikrinti laisvų ekonominių zonų veiklą, bet, pavyzdžiui, pažvelgę į Šiaulių situaciją, mes aiškiai matome, kad šitos zonos veikla gali būti sustabdyta dar jai neįsibėgėjus. Taigi norėtųsi, kad šitos knygos kai kurie teiginiai būtų galbūt patikslinti, jeigu tai būtų įmanoma ir jeigu mes kalbėsime apie Vyriausybės programą, jeigu kalbėsime, tai būtų įvertinta.

www.lrs.lt

Apskundė ryšių ir informatikos ministro R.Pleikio sprendimą

Seimo Socialdemokratų partijos Seniūnas A.Sakalas, bei šios frakcijos narys V.Andriukaitis penktadienį Vilniaus apygardos teismui apskundė ryšių ir informatikos ministro R.Pleikio sprendimą padidinti vietinių pokalbių tarifus. Seimo nariai, kurie į teismą kreipėsi kaip privatūs asmenys, prašo panaikinti ministro įsakymą dėl telekomunikacijų paslaugų kainų pakeitimo ir įpareigoti R.Pleikį pašalinti pažeidimą.

ELTA