Monthly Archives: February 1997

Dėl energetikos, ryšių, transporto bei kitų didesnių įmonių privatizavimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

  

1997 m. vasario 11 d. Nr. 109

Vilnius

  

Dėl energetikos, ryšių, transporto bei kitų didesnių
įmonių privatizavimo

 

 

Vykdydama Vyriausybės 1997-2000 metų programą bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti 1997-1998 metais privatizuojamų skelbiant tarptautinį konkursą energetikos, ryšių, transporto bei kitų įmonių sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. šiuo nutarimu patvirtintame sąraše esančių įmonių (toliau vadinama – į sąrašą įtrauktos įmonės) valstybei priklausantys objektai (akcijos) privatizuojami viešo konkurso būdu Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka;

2.2. konkrečią kiekvienos į sąrašą įtrauktos įmonės privatizavimo datą bei privatizuojamo kapitalo dydį Privatizavimo komisijos teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

2.3. valstybei priklausančių akcijų turėtojai kartu su Lietuvos valstybine privatizavimo agentūra skelbia į sąrašą įtrauktų įmonių privatizavimo programų parengimo ir privatizavimo vykdymo konkursus. Konkursų  sąlygas bei sutartis su nugalėtojais, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pritarus, tvirtina Privatizavimo komisija;

2.4. konkursų nugalėtojams už privatizavimo programų parengimą ir investitorių paiešką nustatytąja tvarka mokama iš Privatizavimo fondo arba tarptautinių fondų lėšų, skirtų privatizavimo procesui Lietuvoje remti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                        Gediminas Vagnorius

 

 

 

Europos reikalų ministrė                        Laima Andrikienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 109

  

1997-1998 metais privatizuojamos skelbiant tarptautinį konkursą energetikos, ryšių, transporto bei kitos įmonės

 

Registro kodas

Įmonės pavadinimas

6313154

Akcinė bendrovė “Geonafta”

2050521

Valstybės įmonė “Lietuvos radijo ir televizijos centras”

2121543

Valstybės įmonė “Lietuvos telekomas”

Neįregistruota

Akcinė bendrovė “Lietuvos nafta”

4034626

Akcinė bendrovė “Klaipėdos jūrų krovinių kompanija”

4034611

Laivų krovos akcinė bendrovė “Klaipėdos Smeltė”

4034588

Akcinė bendrovė “Vakarų laivų remontas”

4035584

Specialios paskirties akcinė bendrovė “Lietuvos jūrų laivininkystė”

2086388

Akcinė bendrovė “Lietuvos avialinijos”

3299743

Akcinė bendrovė “Aviakompanija Lietuva”

2190624

Akcinė bendrovė “Viešbutis Lietuva”

3374544

Akcinė bendrovė “Kauno aviacijos gamykla”

4035603

Akcinė bendrovė “Laivitė”

4034645

Akcinė bendrovė “Baltijos” laivų statykla